W ubiegłych dwóch latach, kiedy podczas Triduum Paschalnego były trudności z przeżywaniem tej liturgii w świątyniach, przedstawialiśmy Wam propozycje organizacji modlitwy i przeżywania Triduum we własnych domach. Dość tego! Teraz nie ma już tych ograniczeń. Idźmy do naszych kościołów, aby teraz już nie tylko duchowo, ale również fizycznie spotkać się ze wspólnotą Kościoła i adorować Jezusa.

W tym roku my jedziemy na Triduum Paschalne do siedziby Ruchu Światło-Życie w Krościenku. Postaramy się zrobić jakiś materiał i przekazać Wam nasze wrażenia z takiego wspólnotowego przeżywania.

Życzymy Wam głębokiego zanurzenia w tajemnicach Triduum Paschalnego.

Kasia i Marek

para diecezjalna