DIAKONIA EWANGELIZACJI

Co jest zadaniem każdego wierzącego człowieka? Co sprawia największą radość temu, kto zaufał Jezusowi i pozwolił Mu się prowadzić? Odpowiedź na te pytania jest prosta – to głoszenie Dobrej Nowiny! Będąc w Domowym Kościele, stajemy się świadectwem dla swojego najbliższego otoczenia. Jesteśmy każdego dnia zapraszani na nowo do tego, żeby o Chrystusie mówić innym ludziom. W Diakonii Ewangelizacji chcemy nieść Dobrą Nowinę światu – rozpoczynając od naszych rodzin, wspólnot parafialnych, przez środowisko pracy, „aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).
Zadaniem diakonii ewangelizacji jest koordynacja najważniejszych akcji ewangelizacyjnych w porozumieniu z moderatorem diecezjalnym, Formacja ewangelizatorów aby szli i głosili Chrystusa z nowym zapałem i nową mocą przy pomocy nowoczesnych środków i metod docierających do współczesnego człowieka, który coraz częściej niewiele słyszał o Bogu. Diakonia jest ukierunkowana na działanie w ramach lokalnego kościoła, gdzie istnieje
absolutna potrzeba głoszenia podstawowych prawd kerygmatu, bez których katechizacja staję się budowaniem na piasku. Co jest potrzebne, żeby włączyć się w Diakonię Ewangelizacji? Umiejętność mówienia? Łatwość w nawiązywaniu kontaktów? Umiejętność gry na instrumencie? Z pewnością nie zaszkodzi. Ale najważniejsze jest serce. Twoje serce, które z pewnością doświadczyło już miłości Chrystusa. I które w Diakonii Ewangelizacji znajdzie przestrzeń, żeby się tym podzielić z resztą świata.

 

 

Kontakt do Diecezjalnej Diakoni Ewangelizacji:

Maria i Wiesław Skwira, 604 055 420, ziolowaapteka@ziolowaapteka.pl

 

Link do Centralnej Diakonii Ewangelizacji

https://www.oaza.pl/diakonie/ewangelizacji/