DIAKONIA PILOTOWANIA KRĘGÓW

 

Wszystkie pary małżeńskie posługujące w diakonii pilotażu współpracują z parą diecezjalną i parami rejonowymi, odpowiedzialnymi za pilotaż swoich rejonów.
Zadania Animatorów Diakonii Pilotażu:
1. współpracuje z parami pilotującymi nowe kręgi DK i omawia z nimi posługę pilotażu.
2. służy pomocą i doświadczeniem nowym parom pilotującym kręgi DK.
3. organizuje spotkania dla par pilotujących lub/i spotyka się indywidualnie z parami pilotującymi.
4. zachęca pary pilotujące do udziału w sesji o pilotowaniu kręgów DK.
5. informuje o rekolekcjach dla par pilotujących
Konspekty spotkań przedstawione w podręczniku służą do ewangelizacji i pilotowania nowych kręgów,  czyli do pracy formacyjnej w kręgu na etapie wstępnym, przed podjęciem decyzji o dalszej formacji w DK.
Etap ewangelizacji może by zaproponowany małżeństwom dodatkowo również  w formie kilkudniowych rekolekcji ewangelizacyjnych. Spotkania ewangelizacyjne mają na celu doprowadzić małżonków do osobistego spotkania z Bogiem i przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Po okresie ewangelizacji następuje czas właściwego pilotażu polegający na prezentacji Domowego Kościoła w ramach Ruchu Światło-Życie umożliwiający małżonkom podjęcie decyzji o włączeniu się do Domowego Kościoła.
Diakonię Pilotażu tworzą wszystkie małżeństwa pełniące posługę pary pilotującej w nowo zawiązanych kręgach Domowego Kościoła. Spotkania diakonii są też otwarte dla małżeństw przygotowujących się do tej posługi. W ramach Diakonii Pilotażu modlimy się za pilotowane kręgi, jesteśmy dla siebie wsparciem, dzieląc się zdobytymi doświadczeniami, radościami, jak i trudnościami, wreszcie – formujemy się, poznając coraz lepiej cele pilotażu i zadania pilotów. Uzupełniamy formację o Sesję o pilotowaniu nowych kręgów.
Rolę pary pilotującej mogą pełnić wyłącznie na wniosek pary rejonowej te małżeństwa, które przeżyły Oazę Rodzin I i II stopnia, ORAR I i II stopnia oraz, w miarę możliwości, sesję o pilotowaniu. Ponadto para pilotująca powinna świadectwem swojego życia pociągnąć inne małżeństwa na drogę Domowego Kościoła prowadzącą małżonków do Boga. Zadania pary pilotującej są analogiczne do zadań pary animatorskiej (zobacz: Zasady Domowego Kościoła, pkt. 31 a, b oraz pkt. 32). Para pilotująca pełni posługę w nowym kręgu przez około dwa lata. W oparciu o gotowe materiały Domowego Kościoła (zeszyt Ewangelizacja i pilotowanie z  konspektami spotkań) prowadzi pierwsze spotkanie zapoznawcze, sześć (lub więcej, jeśli trzeba) spotkań ewangelizacyjnych zakończonych osobistym przyjęciem Jezusa jako Pana i Zbawiciela, a następnie dziewięć (lub więcej, jeśli trzeba) spotkań pilotażowych o formacji w Domowym Kościele zakończonych uroczystym włączeniem małżeństw do wspólnoty Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.

 

kontakt do diakoni: Elżbieta i Paweł Sołdrowscy, (56) 623 55 96, dpl@torun.oaza.pl