Poniżej prezentujemy różnorodne materiały i pomoce, przydatne w wypełnianiu posług liturgicznych oraz w rozwoju formacji liturgicznej i biblijnej. Strona powstaje pod merytoryczną opieką Diakonii Liturgicznej diecezji toruńskiej.

Ostatnio dodane materiały:

 1. Komentarz i modlitwa powszechna w liturgii
 2. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (OWMR)
 3. Wskazania Episkopatu Polski do OWMR
 4. Gdy otwierasz Biblię – ks. Rajmund Pietkiewicz
 5. Wstęp ogólny do Pisma Świętego

Wszelkie posługi sprawowane przez świeckich podczas Mszy Świętej domagają się sprawowania ich z jak największą pieczołowitością i w zgodzie z nowym Wprowadzeniem do Mszału Rzymskiego. Dla każdej z tych posług Centralna Diakonia Liturgiczna przygotowała proste ulotki, zawierające kwintesencję tychże posług:

ULOTKI – kliknij tutaj

Materiały przybliżające istotne elementy Mszy Świętej:

 1. Katechezy wprowadzające w obrzędy Mszy Świętej
 2. Podstawowe przedmioty liturgiczne

 

Pakiet materiałów, związanych z poprawnym posługiwaniem i przeżywaniem Eucharystii. Niech służą nam w coraz lepszym zgłębianiu istoty liturgii w życiu Kościoła.

 1. Co to jest liturgia
 2. Co to jest diakonia liturgiczna
 3. Liturgia dziełem Trójcy Świętej
 4. Krąg Liturgiczny
 5. Milczenie w liturgii
 6. Postawy liturgiczne
 7. Szaty liturgiczne
 8. “Amen” w liturgii
 9. Modlitwa powszechna

 

Materiały dotyczące sakramentu pokuty:

 1. W jego ranach nasze zbawienie, teologia sakramentów uzdrowienia

Materiały dotyczące Triduum Paschalnego :

 1. Triduum Paschalne – zarys historii o. Wojciech Zagrodzki CSsR

Materiały dodatkowe:

1.Wiązanka 2018 „Panie, daj mi tej wody” (J 4,15) PIELĘGNUJEMY SZTUKĘ SŁUCHANIA I TOWARZYSZENIA

2.Adwent