O zobowiązaniach

 
Modlitwa osobista

Modlitwa małżonków
 

Modlitwa rodzinna

 

Regularne spotkanie ze Słowem Bożym

Dialog małżeński