DIAKONIA LITURGICZNA

Diakonia Liturgiczna to wspólnota skupiająca osoby, które w ramach Kościoła będąc w jedności z Biskupem, pasterzami pragną brać odpowiedzialność za całokształt życia liturgicznego Ruchu Światło – Życie w tym w jego gałęzi jakim jest Domowy Kościół w diecezji, w rejonie i w parafii. Podstawowym celem formacji jest chęć jak najpełniejszego uczestnictwa w Liturgii Eucharystycznej i służby w zgromadzeniu liturgicznym. Zaś szczytem formacji jest życie liturgią czyli osiągnięcie takiego momentu , kiedy każdy nasz dzień – cały dzień jest wypełniony jednością z Bogiem, a pełnię swego wyrazu uzyskuje w Liturgii Eucharystycznej. Do diakonii liturgicznej zaproszeni są wszyscy, zarówno mężczyźni jak i kobiety. Nie jest potrzebna jakaś wcześniejsza formacja. Każda z osób służy swoją osobą, swoimi umiejętnościami i uczy się nowych posług. Mężczyźni pogłębiają swoje powołanie jako akolici, ceremoniarze lub ministranci. Kobiety mogą być odpowiedzialne za śpiew podczas liturgii, za komentarze, czytania, modlitwę wiernych, dary. Jednym z elementów formacji w Diakonii Liturgicznej są rekolekcje tematyczne, które trwają zazwyczaj tydzień. Diakonia spotyka się jeden raz w miesiącu w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 19.00 na terenie parafii pod wezwaniem. Św. Józefa w Toruniu. Spotkanie trwa około dwóch godzinna na które serdecznie wszystkich zapraszamy.

Do zadań diakonii należy koordynacja posługi liturgicznej podczas wydarzeń diecezjalnych i rejonowych oraz przygotowanie materiałów liturgicznych na rekolekcje. Bycie członkiem Diakonii Liturgicznej zakorzenia w liturgii i pomaga wzrastać ku pełnemu świadomemu uczestnictwu w liturgii. Przede wszystkim w Liturgii Eucharystycznej a tym samym być jak najdoskonalszym narzędziem w rękach Pana.

Kontakt do Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej:
Maria i Mariusz Krukar
mail m.m.krukar@wp.pl
tel.:514 597 846

 

 

Materiały do formacji liturgicznej – kliknij tutaj