DIAKONIA MODLITWY

„Diakonia Modlitwy musi być widziana w powiązaniu z wszystkimi innymi diakoniami, bo bez modlitwy żadne z (…) zadań nie może być realizowane, ale równocześnie diakonia modlitwy ma na uwadze pogłębianie samego życia modlitwy (…) Grupy modlitewne tak muszą być ustawione, aby widziały siebie na usługach parafii, właśnie jako diakonia, która innych prowadzi do modlitwy i sama się modli. Dlatego w całym procesie odnowy Kościoła lokalnego diakonia modlitwy musi być widziana jako diakonia fundamentalna.”     ks. Franciszek Blachnicki

Diakonia Modlitwy jest jedną z diakonii specjalistycznych w Ruchu Światło-Życie. Powołana została we wrześniu 1976 roku, aby służyć zainicjowanym wówczas oazom modlitwy oraz by wyjść naprzeciw sygnalizowanej, zwłaszcza przez animatorów, potrzebie pogłębienia życia modlitwy. Jej zadaniem jest troska o życie modlitewne Ruchu, który, jak podkreślał ks. Franciszek Blachnicki, pragnąc służyć odnowie Kościoła musi opierać się na modlitwie. Dbając o modlitwę w Ruchu, diakonia modlitwy czuwa zatem również nad ogarnianiem modlitwą jego bieżących wydarzeń, spraw i potrzeb. W wymiarze struktury – podobnie do innych diakonii Ruchu – diakonia modlitwy powinna istnieć na kilku szczeblach: centralnym, diecezjalnym, rejonowym i parafialnym.

Zadaniem Diakonii Modlitwy jest formacja, koordynacja i inspiracja działań w dziedzinie modlitwy, co dokonuje się za pomocą przepływu informacji.

Diakonię modlitwy w diecezji toruńskiej stanowią diecezjalny moderator diakoni modlitwy i członkowie z różnych rejonów wspólnoty.

moderator: ks. Witold Ziętarski

kontakt do diakoni: Ewelina i Artur Wylegała, tel. 792 516 412

 

Na szczeblu krajowym posługuje Centralna Diakonia Modlitwy (CDM). Oto link do strony CDM.

https://www.oaza.pl/cdm/