DIAKONIA EWANGELIZACJI

Diakonia Ewangelizacji służy dziełu ewangelizacji, która ma doprowadzić ludzi do podstawowej jedności wiary przez przyjęcie w jednym Duchu jednego Zbawiciela i Pana.

kontakt:

Maria i Wiesław Skwira, 604 055 420, ziolowaapteka [at] ziolowaapteka.pl,  de [at] torun.oaza.pl

 

DIAKONIA ŻYCIA

Zadaniem Diakonii Życia jest troska o to, by w Ruchu Światło-Życie prawidłowo były przeżywane sprawy związane z płciowością, miłością, obroną życia i by Ruch w tej dziedzinie podejmował posługę w kościele lokalnym i powszechnym.

kontakt:

Krystyna i Marek Sak, (56) 645 92 41 (domowy), 507 071 256 (Krystyna), 667 663 787 (Marek), dz [at] torun.oaza.pl

 

 

DIAKONIA MODLITWY

Diakonia Modlitwy służy ożywianiu i podtrzymywaniu w Ruchu ducha i form modlitwy (drugiego obok oaz rekolekcyjnych środka ożywiania i działania Ruchu).

Bieżące intencje modlitewne:

– za wszystkich zaangażowanych w życie duchowe naszej wspólnoty, o potrzebne łaski i światło Ducha Świętego
– za kapłanów posługujących w DK
– za chorych z naszej wspólnoty

kontakt:

Magda i Janusz Pieszczek e-mail magdajankam [at] wp.pl, tel. 693 415 520

 

DIAKONIA WYZWOLENIA

Diakonia Wyzwolenia służy wszelkim akcjom i pracom podejmowanym przez Ruch w celu wyzwolenia człowieka z wszelkiej niewoli wewnętrznej, szczególnie zaś prowadzi dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

kontakt:

Maria i Andrzej Kowalik e-mail andrzej.maria.kowalik [at] gmail.com  tel. 603 950 584

 

DIAKONIA LITURGII

Diakonia Liturgii stanowi “zaplecze” dla formacji liturgicznej i realizacji odnowy liturgii, w której Ruch – zgodnie z Konstytucją o liturgii – widzi “źródło i szczyt” życia Kościoła.

kontakt:

Maria i Mariusz Krukar, (575 756 482/514 597 846), m.m.krukar [at] wp.pl

 

DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych służy wszystkim sprawom związanym z główną metodą działania Ruchu, jaką są oazy rekolekcyjne różnego rodzaju, typu i stopnia. Diakonia ta stanowi wsparcie logistyczne dla pary diecezjalnej, która zgodnie z Zasadami DK ponosi odpowiedzialność za wszystkie rekolekcje DK w diecezji.

kontakt:

Małgosia i Andrzej Boguszewscy, 515-078-485 (Małgosia), 501-529-488 (Andrzej), dor [at] torun.oaza.pl

 

DIAKONIA PILOTOWANIA KRĘGÓW

Diakonia Pilotażu zapewnia wszechstronną pomoc aktualnym parom pilotującym oraz dba o przygotowywanie kolejnych małżeństw, mogących w przyszłości podjąć posługę par pilotujących.

kontakt:

Elżbieta i Paweł Sołdrowscy, (56) 623 55 96, dpl [at] torun.oaza.pl

 

DIAKONIA SŁOWA

Diakonia Słowa dba o to, aby słowo drukowane docierało we właściwym czasie do wszystkich członków i wspólnot Ruchu i do ludzi oraz środowisk pragnących korzystać z pomocy Ruchu.

kontakt:

Beata i Jacek Piwońscy, (56) 651 30 55

 

DIAKONIA KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO

Diakonia Komunikowania Społecznego podejmuje służbę poprzez szeroko pojęty „przekaz słowa”i pomaga w przechodzeniu od zwykłej komunikacji do komunii osób i wspólnot z wykorzystaniem dostępnych do tego mediów. Podejmuje służbę ad intra i ad extra Ruchu, a także służbę ad intra i ad extra Kościoła by służyć wewnątrzkościelnemu dialogowi i dialogowi Kościoła i świata.

kontakt:

biuletyn “Wypłyń na głębię”:
Lidia i Maciej Lawęccy (redakcja), 601 099 610, dktorun.biuletyn [at] gmail.com;
strona www:
Mateusz Rutkowski, Tel. 694 024 357, www [at] torun.oaza.pl, 
Tomasz Grabowski, 501 310 088
profil na Facebooku:
Jacek Nasadzki, Tel. 504 235 168, dktorunskafb[at]gmail.com
Mateusz Talarek, Tel. 783 301 767
 

DIAKONIA MUZYCZNA

Celem Diakonii Muzycznej jest formacja wewnętrzna swoich członków poprzez doskonalenie warsztatu muzycznego (znajomość muzyki i liturgii). Diakonia posługuje na spotkaniach Domowego Kościoła w diecezji oraz podczas innych spotkaniach diecezjalnych.

kontakt:

Michał Witki 695 571 102

 

 

DIAKONIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH

Diakonia Środków Materialnych inspiruje i organizuje dzielenie się dobrami materialnymi wewnątrz Ruchu. Nr konta: Domowy Kościół Toruń, Bank Millenium numer PL 72 1160 2202 0000 0003 4220 9397
kontakt:

Danka i Sławek Kaczorowscy (56) 654 41 65, 519 126 165