Sztafeta Modlitwy

w intencji Rodzin

Skierowana głównie do małżonków z Diecezji Toruńskiej.
Rozpoczęła od Święta Świętej Rodziny 30.12.2018.

Z błogosławieństwem ks. Biskupa Wiesława, 30 grudnia 2018r. w Święto Świętej Rodziny startuje Sztafeta Modlitwy w intencji Rodzin.

MODLIMY SIĘ O:
• OTWARCIE NA SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA I ZWIĄZANE Z NIM ŁASKI,
• ŚWIADOME ZAWIERANIE MAŁŻEŃSTW SAKRAMENTALNYCH,
• ŚWIĘTOŚĆ MAŁŻEŃSTW I RODZIN,
• NIEROZERWALNOŚĆ ZWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH,
• POKONYWANIE KRYZYSÓW WE WSPÓŁPRACY Z ŁASKĄ BOŻĄ,
• PRZEKAZYWANIE WIARY W RODZINIE,
• POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE Z RODZIN.

Osoby ofiarujące przeżywanie jednego dnia w intencjach sztafety modlitwy,
podejmują czas spotkania z Boskiem w Eucharystii.
Zapraszamy także do ofiarowania w miarę możliwości choć jednej z form modlitwy:

• Modlitwę codzienną,
• Post (dowolny),
• Adorację Najświętszego Sakramentu (w miarę możliwości),
• inną dobrowolną ofiarę.

Osoba wybiera dowolny dzień, dokonuje zgłoszenia mailem lub telefonicznie (sms), wysłane będzie potwierdzenie, na stronie  http://torun.oaza.pl/sztafeta-modlitwy/ w zakładce „Sztafeta” będzie można sprawdzić swój dzień modlitwy. W zgłoszeniu prosimy o podanie parafii zgodnie z miejscem zamieszkania.

Każdy z nas zanosi modlitwy do Boga w intencjach sztafety, Pan odpowiadania na nasze prośby. Pragnących się podzielić, ubogacić i wzmocnić innych, zapraszamy do podzielenia się w formie świadectwa, które będzie umieszczone stronie sztafety modlitwy. Prosimy o przesyłanie ich na adres e-mail: dk.sztafeta.modlitwy@gmail.com

Do Sztafety mogą dołączyć też kapłani, wdowy i wdowcy, dojrzała młodzież, wnież osoby spoza Domowego Kościoła.

Zapisy prowadzą

Katarzyna Łodygowska Tel. 781 809 333
Krzysztof Łodygowski Tel. 781 892 777
E-mail: dk.sztafeta.modlitwy@gmail.com

Szczęść Boże

 
     
Moderator Diecezjalny DK        Ks. Jacek Wieczorek              ks. Biskup Wiesław Śmigiel Para Diecezjalna
Justyna i Krzysztof Marcinkowscy

 

 Lista biorących udział w Sztafecie:
 
 
KWIECIEŃ
Kiedy Kto  Skąd
01.04.24 Iwona i Wojtek parafia p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy
02.04.24 Ewelina i Artur parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Toruniu
03.04.24 Blanka i Janek parafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu
04.04.24 ks. Jacek parafia bł. Marii Karłowskiej w Toruniu
05.04.24 O. Jozue parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Toruniu
06.04.24 Barbara parafia p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy
07.04.24    
08.04.24 Maria parafia p.w. bł. Marii Karłowskiej w Toruniu
09.04.24 S. Mateusza parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Toruniu
10.04.24 Blanka i Janek parafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu
11.04.24  Ewelina parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Toruniu 
12.04.24 Ewa i Sylwek parafia p.w. św. Antoniego
13.04.24 Danuta i Stanisław parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Toruniu
14.04.24 Ela i Paweł parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Toruniu
15.04.24 Maria parafia p.w. bł. Marii Karłowskiej w Toruniu
16.04.24 Teresa parafia p.w. Św. Michała Archanioła
17.04.24 Blanka i Janek parafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu
18.04.24 Ks. Jacek parafia p.w. Marii Karłowskiej w Toruniu
19.04.24 Katarzyna parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Toruniu
20.04.24 Ewa i Sylwek parafia p.w. św. Antoniego
21.04.24 Krzysztof parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Toruniu
22.04.24 Maria parafia p.w. bł. Marii Karłowskiej w Toruniu
23.04.24    
24.04.24 Blanka i Janek parafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu
25.04.24 Beata parafia p.w. św. Mikołaja w Chełmży
26.04.24    
27.04.24    
28.04.24 Krzysztof parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Toruniu
29.04.24 Maria parafia p.w. bł. Marii Karłowskiej w Toruniu
30.04.24    
 
 
MAJ
Kiedy Kto  Skąd
01.05.24 Blanka i Janek parafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu
02.05.24    
03.05.24 O. Jozue parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Toruniu
04.05.24 Ks. Jacek parafia p.w. Marii Karłowskiej w Toruniu
05.05.24 Krzysztof parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Toruniu
06.05.24 Maria parafia p.w. bł. Marii Karłowskiej w Toruniu
07.05.24    
08.05.24 Blanka i Janek parafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu
09.05.24 S. Mateusza parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Toruniu
10.05.24    
11.05.24    
12.05.24 Krzysztof parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Toruniu
13.05.24 Maria parafia p.w. bł. Marii Karłowskiej w Toruniu
13.05.24 Danuta i Stanisław parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Toruniu
14.05.24    
15.05.24 Blanka i Janek parafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu
16.05.24 Teresa parafia p.w. Św. Michała Archanioła
17.05.24    
18.05.24    
19.05.24 Krzysztof parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Toruniu
20.05.24 Maria parafia p.w. bł. Marii Karłowskiej w Toruniu
21.05.24    
22.05.24 Blanka i Janek parafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu
23.05.24    
24.05.24    
25.05.24    
26.05.24 Krzysztof parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Toruniu
27.05.24 Maria parafia p.w. bł. Marii Karłowskiej w Toruniu
28.05.24    
29.05.24 Blanka i Janek parafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu
30.25.24    
31.05.24    
CZERWIEC
Kiedy Kto  Skąd
01.06.24    
02.06.24 Krzysztof parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Toruniu
03.06.24 Maria parafia p.w. bł. Marii Karłowskiej w Toruniu
04.06.24    
05.06.24 Blanka i Janek parafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu
06.06.24    
07.06.24 O. Jozue parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Toruniu
08.06.24    
09.06.24 S. Mateusza parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Toruniu
10.06.24 Maria parafia p.w. bł. Marii Karłowskiej w Toruniu
11.06.24    
12.06.24 Blanka i Janek parafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu
13.06.24 Danuta i Stanisław parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Toruniu
13.06.24    
14.06.24    
15.06.24    
16.06.24 Teresa parafia p.w. Św. Michała Archanioła
17.06.24 Maria parafia p.w. bł. Marii Karłowskiej w Toruniu
18.06.24    
19.06.24 Blanka i Janek parafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu
20.06.24    
21.06.24    
22.06.24    
23.06.24 Krzysztof parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Toruniu
24.06.24 Maria parafia p.w. bł. Marii Karłowskiej w Toruniu
25.06.24    
26.06.24 Blanka i Janek parafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu
27.06.24    
28.06.24    
29.06.24    
30.06.24