Rekolekcje 2023 organizowane przez DK diecezji toruńskiej

 

Zapisy: Małgorzata (tel. 515 078 485) i Andrzej (tel. 501 529 488) Boguszewscy

mail: andbog2@op.pl

Uwaga! Zapisy na OR I przez formularz zgłoszeniowy poniżej.

 

OAZA RODZIN (Oaza Nowego Życia dla Rodzin)

Na OR należy jeździć we właściwej sekwencji. Najpierw OR I, potem OR II, a następnie OR III.

 

Oaza Rodzin I

termin: 14 – 30 lipca 2023

miejsce: Wisła

Moderatorzy: Kamila i Marcin Szablewscy

Formularz zgłoszeniowy

 

Oaza Rodzin II

termin: 27 czerwca – 13 lipca 2023

miejsce: Wisła

 

Oaza Rodzin III

termin: 14 – 30 lipca 2023

miejsce: Częstochowa

 

OAZA REKOLEKCYJNA ANIMATORÓW RODZIN (ORAR)

Przed pojechaniem na ORAR  powinno się przeżyć Oazę Rodzin I, aby właściwie poznać charyzmat Domowego Kościoła i aby być przygotowanym na ORAR. W wyjątkowych sytuacjach, gdy wymaga to sytuacja kręgu, możliwe jest uczestnictwo bez przeżycia OR I. Oceny takiej sytuacji dokonuje para rejonowa wspólnie z parą diecezjalną.

ORAR I

termin: 6 – 10 sierpnia 2023

miejsce: Zamek Bierzgłowski

 

ORAR II 

termin: 15 – 19 sierpnia 2023 

miejsce: Zamek Bierzgłowski

 

 

REKOLEKCJE TEMATYCZNE

 Na rekolekcje tematyczne jeździmy po ukończeniu formacji podstawowej, czyli po przeżyciu OR I, OR II, OR III, ORAR I, ORAR II. Można uczestniczyć w rekolekcjach na wcześniejszym etapie, nie wcześniej jednak niż po przeżyciu OR I i pierwszego roku pracy – przy czym konieczna jest zgoda pary rejonowej i pary diecezjalnej.
 
Na ten moment nie mamy ustalonej propozycji rekolekcji tematycznych naszej diecezji na 2023.