DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH

 

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych służy wszystkim sprawom związanym z główną metodą działania Ruchu, jaką są oazy rekolekcyjne różnego rodzaju, typu i stopnia. Diakonia ta stanowi wsparcie logistyczne dla pary diecezjalnej, która zgodnie z Zasadami DK ponosi odpowiedzialność za wszystkie rekolekcje DK w diecezji.

 

 

moderator: ks. Dariusz Aniołkowski

kontakt do diakoni: Małgosia i Andrzej Boguszewscy, 515-078-485 (Małgosia), 501-529-488 (Andrzej), dor@torun.oaza.pl

 

Na szczeblu krajowym posługuje Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych (CDOR). Oto link do strony CDOR.

https://www.oaza.pl/cdor/