DIAKONIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH

Diakonia Środków Materialnych inspiruje i organizuje dzielenie się dobrami materialnymi wewnątrz Ruchu.

Nr konta: Domowy Kościół Toruń, Bank Millenium numer PL 72 1160 2202 0000 0003 4220 9397
kontakt:

Danka i Sławek Kaczorowscy 519 126 165