DIAKONIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH

Skarbnicy diecezjalni DK (Diakonia Środków Materialnych) sprawują pieczę nad dobrami materialnymi wewnątrz wspólnoty – m.in. przyjmują wpłaty dobrowolnych składek, wykonują przelewy, przygotowują zestawienia wpływów i wydatków.

 

kontakt:

Marlena i Roman Blechaczowie

tel. (Marlena): 507 211 372

 

Dane do wykonywania przelewów na konto Domowego Kościoła diecezji toruńskiej:

Nazwa posiadacza rachunku (odbiorcy): Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie

Numer rachunku (bank PEKAO S.A.): 96 1240 1574 1111 0011 1919 1722