DIAKONIA ŻYCIA

Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki powołał do istnienia Diakonię Życia Ruchu Światło-Życie w 1981 roku.

Inspiracją do naszej posługi są słowa św. Jana Pawła II: „Oddajcie się w służbę życia, a nie śmierci. Czynienie zamachu na nienarodzone życie na jakimkolwiek etapie poczęcia jest podkopywaniem całości porządku moralnego stojącego na straży ludzkiego dobra. Obrona nienaruszalności nienarodzonego życia jest częścią obrony praw i ludzkiej godności. Miłujcie życie, życie własne i innych”.

 

POSŁUGA NA RZECZ ŻYCIA

Zadaniem Diakonii Życia jest troska o to, by Ruch Światło-Życie podejmował służbę na rzecz życia. Pragniemy dbać o formację członków Ruchu w dziedzinie płciowości, miłości, obrony życia i inicjować zaangażowanie Ruchu na tym polu. Chcemy czynić to poprzez:

 • prelekcje na oazach rekolekcyjnych;
 • podejmowanie tematyki związanej z naszą posługą na spotkaniach wspólnot Ruchu w ciągu roku;
 • organizowanie rekolekcji i warsztatów dla członków Ruchu;
 • przekazywanie wspólnotom Ruchu informacji o ważnych wydarzeniach związanych z troską o życie i inspirowanie udziału w nich;
 • inspirowanie członków Ruchu Światło-Życie do włączania się w szeroko pojętą służbę na rzecz życia – poradnictwo rodzinne, działania w obronie życia, duchową adopcję, itd;
 • wspieranie członków Ruchu Światło-Życie, którzy podejmują taką posługę – dawanie im zaplecza merytorycznego i modlitewnego;
 • inicjowanie działań na rzecz życia, współpracę przy takich działaniach z innymi środowiskami i włączanie w nie członków Ruchu.

Pragniemy, by nasza posługa była głoszeniem radości życia i uwielbieniem Boga – dawcy życia.

„Musimy mieć świadomość, że jako ludzie Ruchu staniemy w obliczu działań wojennych. Pierwszą armią, która będzie musiała stanąć do walki, będzie Diakonia Życia. To, co jest posłaniem tej diakonii, staje się przedmiotem sporów we współczesnym świecie: zachowanie piękna czystości przedmałżeńskiej, ukazywanie piękna miłości małżeńskiej, wartości życia ludzkiego od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Tu przede wszystkim konieczne jest nasze odważne świadectwo i głoszenie prawdy” (ks. Adam Wodarczyk, moderator generalny Ruchu Światło-Życie, słowo programowe na Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu w roku 2010)

FORMACJA I PRZYGOTOWANIE DO POSŁUGI

 • spotkania formacyjno-szkoleniowe Diakonii
 • uczestniczenie w życiu Ruchu Światło-Życie w diecezji (praca w grupie formacyjnej właściwej dla swego stanu)
 • Oaza Rekolekcyjna Diakonii Życia

OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII ŻYCIA

 • coroczne ośmiodniowe rekolekcje połączone ze szkoleniem
 • zawsze w pierwszej dekadzie sierpnia
 • co roku w innym rejonie Polski
 • zapraszamy młodzież po ukończeniu formacji podstawowej, małżeństwa (przynajmniej po oazie rodzin I st. zapewniamy opiekę nad dziećmi) i dorosłych

TEMATY PODEJMOWANE NA ORDŻ

 • godność osoby ludzkiej;
 • kobiecość i męskość;
 • samoakceptacja;
 • umiejętność porozumiewania się;
 • budowanie relacji międzyludzkich (koleżeństwo, przyjaźń, miłość);
 • czystość na każdym etapie życia i w każdym powołaniu;
 • odpowiedzialne rodzicielstwo;
 • naturalne planowanie rodziny;
 • bezdzietność;
 • krytyczna ocena antykoncepcji;
 • problem homoseksualizmu;
 • przyczyny i skutki aborcji;
 • funkcjonowanie ustawy antyaborcyjnej;
 • in vitro
 • inne zagrożenia życia;
 • zaangażowanie w służbę życiu.

 

Diakonię życia w diecezji toruńskiej stanowią diecezjalny moderator diakoni życia i członkowie z różnych rejonów wspólnoty.

moderator: ks. Paweł Borowski

kontakt do diakoni: Edyta i Marcin Licznerscy,  tel. 505 723 751 (Edyta), 664 009 807 (Marcin), email: mlicznerski@wp.pl

 

Na szczeblu krajowym posługuje Centralna Diakonia Życia (CDŻ). Oto link do strony CDŻ.

https://www.oaza.pl/cdz/index.php/pl/