Wszelkie posługi sprawowane przez świeckich podczas Mszy Świętej domagają się sprawowania ich z jak największą pieczołowitością i w zgodzie z nowym Wprowadzeniem do Mszału Rzymskiego. Dla każdej z tych posług Centralna Diakonia Liturgiczna przygotowała proste ulotki, zawierające kwintesencję tychże posług:

KPL ceremoniarz

KPL komentarz

KPL lektor

KPL m kadzidła

KPL m księgi

KPL m ołtarza

KPL m powszechna

KPL m światła

KPL mitra_pastorał

KPL NSKS

KPL psałterzysta

KPL służba ładu