Tradycyjnie każdego roku Domowy Kościół pielgrzymuje do św. Józefa w Kaliszu. Jest to spotkanie wspólnoty ze wszystkich diecezji w Polsce. Będzie to 14 maja 2022.
 Zachęcamy do wyjazdu. Chętnych prosimy o zgłaszanie do Mirki Cieślińskiej
tel. 606 421 591
email: mirtag@wp.pl
Wyjazd będzie 1-dniowy.