„Wiosenna Szkoła Biblijna” to projekt autorstwa biblistów z Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Jest odpowiedzią na liczne głosy osób zainteresowanych Pismem św. i jego interpretacją. Wykłady będą prowadzone w formule popularnonaukowej, a zatem nie jest wymagane żadne specjalistyczne przygotowanie ze strony uczestników.

Do udziału w zajęciach zapraszamy duchownych i świeckich. Mile widziani są nie tylko wierzący, ale także poszukujący, agnostycy i ateiści, od których oczekujemy jedynie szacunku dla przedstawianych treści.

Projekt „Wiosenna Szkoła Biblijna” rozpocznie się jeśli do udziału w zajęciach zgłosi się co najmniej 100 uczestników. Udział w zajęciach jest płatny: 50 zł za 7 spotkań (według terminarza, który poniżej). Obecny projekt ma charakter pilotażowy i będzie kontynuowany w kolejnych latach, jeśli się okaże, że faktycznie stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska.

 

1. Uczestnicy

– Uczestnikami zajęć mogą być wszyscy zainteresowani Pismem św.

– Uczestnicy nie muszą posiadać przygotowania teologicznego lub egzegetycznego.

– W zajęciach mogą uczestniczyć także osoby poszukujące lub niewierzące, ale z szacunkiem odnoszące się do Biblii.

 

2. Profil zajęć

– Zajęcia poprowadzą czterej bibliści: ks. prof. Dariusz Kotecki, ks. prof. Tomasz Tułodziecki,

    ks. prof. Dariusz Iwański oraz ks. dr Marcin Chrostowski.

– Początek zajęć zawsze o godzinie 18.30 w Aula Magna Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu (ul. Gagarina 37).

– Zajęcia odbędą się w formacie: trzy godziny lekcyjne (każda 45 min) w czasie jednej sesji.

– Każda sesja angażuje dwóch wykładowców, z których jeden zagospodarowuje dwie godziny.

 

3. Opłaty

– Uczestnicy wnoszą opłatę (wpisowe) w wysokości 50 zł – płatne na konto podmiotu obsługującego projekt: N-Adventures sp. z o.o., 05 1050 1979 1000 0090 8011 2791 (z dopiskiem „Szkoła Biblijna”) lub w dniu rozpoczęcia zajęć.

– Podmiot obsługujący wystawia fakturę dla chętnych.

 

4. Proponowana tematyka zajęć:

1-2 Historia zbawienia    ks. dr Piotr Przyborek

3-5 Wstęp do Pisma św.   ks. prof dr hab. Dariusz Kotecki

6-9 Księga Rodzaju    ks. dr hab. Dariusz Iwański, prof. UMK

10-11 Psalmy     ks. dr Marcin Chrostowski

12-16 Ewangelia wg św. Łukasza   ks. dr hab. Tomasz Tułodziecki, prof. UMK

17-18 1 List św. Pawła do Tesaloniczan ks. dr hab. Dariusz Iwański, prof. UMK

19-21 Apokalipsa św. Jana   ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

 

 

5. Kalendarium Sesji i tematy zajęć:

 

1. 18 lutego   Wstęp do Pisma św. (2h) / Księga Rodzaju (1h)

2.    3 marca   Historia Zbawienia  (2h) / Księga Rodzaju (1h)

3.  17 marca  Ewangelia wg. Św. Łukasza (2h)/Wstęp do Pisma św.(1h)

4.  31 marca  Psalmy (2h) / Ewangelia wg. Św. Łukasza (1h)

5.    5 maja  Księga Rodzaju (2h) / Ewangelia wg. Św. Łukasza (1h)

6.  12 maja  1 List św. Pawła do Tes (2h)/ Ewangelia wg. Św. Łukasza (1h)

7.  19 maja  Apokalipsa św. Jana (3h)

Zapisy:

biblijnytorun.pl