Z inicjatywy moderatorów diecezjalnych Ruchu Światło Życie powstała sztafeta modlitwy w dniach: 1 XI-8 XII pod hasłem: ,,Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja”. Powierzamy w ten sposób Bogu naszą Ojczyznę w kontekście odbywających się w naszym kraju protestów, jak również w związku z obecną sytuacją pandemiczną. Sztafeta polega na tym, że każdego dnia w jednej z diecezji nasz Ruch podejmuje 24-godzinną modlitwę, w ramach której co pół godziny inna osoba modli się modlitwą różańcową w intencji naszego kraju.
Aby całe 24 godziny były objęte modlitwą została stworzona lista, na której można się zapisywać na odpowiednią godzinę.
Link do tej listy zostanie przesłany drogę emailową lub Messenger’em. Sprawdźcie swoje skrzynki. Jeśli nie ma tam informacji to dopytujcie się swoich animatorów lub pary rejonowe.
 
KMK