„Boże Wszechmogący dziękuję za dar życia i łaskę wiary, za Twoje prowadzenie i ukazywanie swoich planów. Proszę wszystkich, których czymkolwiek uraziłam, zgorszyłam, czy skrzywdziłam o przebaczenie i modlitwę do Jezusa Miłosiernego.

Barbara Autrieb-Jaruszewska”

To słowa napisane przez śp. Basię Jaruszewską tuż przed odejściem do pałacu Pana.  Zamknęła oczy 14 lipca 2020, a pożegnaliśmy ją 18 lipca. Jej grób znajdziecie przy zachodniej alejce cmentarza przy ulicy Wybickiego w Toruniu. Basia przez wiele lat prowadziła w naszej wspólnocie diakonię modlitwy, najpierw z mężem, a potem sama. A przede wszystkim obdarzała swoim uśmiechem całą wspólnotę. Basiu, módl się za nami.

KMK

 

———————-

List animatorów

Kochani, serdeczne Bóg zapłać za tak liczny udział Domowego Kościoła,  ale i Rodziny Radia Maryja w Eucharystii i pogrzebie Basi. Dziękujemy za Wasze dobre serca, za to, że daliście jej to, co najpiękniejsze – dar Eucharystii i swój czas. Basia to na pewno docenia i cieszy się, że należała do tak pięknych Wspólnot. Bardzo dziękujemy naszym kapłanom, zwłaszcza Ojcom Redemptorystom, którzy celebrowali Eucharystię i wzięli udział w pogrzebie. Za każdy dar modlitwy  i pamięć o zmarłej Basi bardzo serdecznie dziękujemy i Bóg zapłać. Polecamy Was wszystkich naszej modlitwie.

Teresa i Jerzy Roszkowscy 
– animatorzy Kręgu DK pw. Św Joanny  Beretty Molli.
 
i kolejny

Toruń, 14.07.2020 r.

Wspomnienie o Basi Jaruszewskiej członkini Wspólnoty Domowego Kościoła

Nagle i niespodziewanie odeszłaś Basiu od nas do Pana. Byłaś osobą pogodną, życzliwą i ofiarną. Potrafiłaś dzielić się swoim uśmiechem i radością z innymi. Właściwie ten uśmiech nie schodził z twojej twarzy, nawet gdy już cierpiałaś. Byłaś radosnym, dobrym „duchem” całej naszej Wspólnoty. Do Domowego Kościoła, wspólnie z mężem śp. Marianem, wstąpili w 1999 r. Byli we Wspólnocie bardzo zaangażowani. Przez wiele lat byli parą odpowiedzialną za diakonię modlitwy, posługiwali również jako animatorzy Kręgu. Przeżyli wiele rekolekcji formacyjnych wzrastając w wierze , miłości i świętości. Po śmierci męża w 2008 r. Basia dzielnie angażowała się w sprawy Kręgu. Wzrastała w formacji Domowego Kościoła przez ponad 21 lat. Była najmłodszą spośród piątki rodzeństwa. Bardzo kochała swój dom i całą rodzinę. Pomagała mężowi w wychowywaniu trójki dzieci, dbając równocześnie o wnuczęta i ich rozwój. Była podporą dla całej rodziny. Umacniała i radowała również nasze kręgowe rodziny. Była głęboko ukształtowanym człowiekiem modlitwy. Należała do Rodziny Radia Maryja aktywnie angażując się w posługę w biurze Radia, jako wolontariuszka, przez ponad 16 lat. Napotkanych ludzi darzyła życzliwością i szybko zyskiwała sympatię i przyjaciół. Kochała Pana Boga i ludzi. Na wszystko patrzyła oczyma wiary w jedynego Boga i w jej świetle wszystko oceniała, życiem swoim świadczyła o wierze. Strzegła swojej wiary także w cierpieniu i w chorobie, którą przyjmowała spokojnie i z poddaniem się woli Bożej. Ufamy i wierzymy głęboko, że wszystkie te czyny pójdą Basiu przed oblicze Boga Najwyższego i będą świadczyły za Tobą. Dziękujemy Ci za wszelkie dobro. Będzie nam Ciebie brakowało, Twego serca, pokoju, uśmiechu i optymizmu. Niech Pan Bóg Cię nagrodzi wiecznym szczęściem w Niebie.

O.Benedykt Mądrzejewski -Moderator Kręgu DK
Teresa i Jan Roszkowscy – animatorzy Kręgu DK pw. św. Joanny Beretty Molli