W pierwszej odsłonie informacji o rekolekcjach wstawiliśmy nieprawidłowe daty rekolekcji ORAR I i ORAR II. Już są poprawione. Z pomyłkę przepraszamy.

Do rekolekcji zachęcamy.

 

 

Więcej informacji na zakładce Rekolekcje.

http://torun.oaza.pl/rekolekcje/

Można też zgłaszać się na rekolekcje organizowane przez inne diecezje, ale zachęcamy do uczestnictwa w naszych, dzięki temu będziecie mogli poznać lepiej najbliższą część wspólnoty.

15- dniowe rekolekcje dają więcej niż 3 lata uczestnictwa w spotkaniach kręgu.