Cztery kręgi Domowego Kościoła rejonu Brodnica przygotowały ołtarze na procesję Bożego Ciała. Jeden ołtarz stanął na Dużym Rynku na terenie parafii Farnej. Drugi ołtarz został zbudowany przy kościele Jezusa Miłosiernego na płycie Karbowskiej. Zbudowanie ołtarzy dało nam ogromną radość. Chwała Ci Panie.