Narodowy Marsz Życia

Zapraszamy do udziału w Narodowym Marszu Życia, który odbędzie się 24 marca 2019 r. w Warszawie. Zaczynamy Mszą św. o godz. 12.00. Marsz   otwieramy o 13.30 na Placu Zamkowym. Później będzie przemarsz, raban, wolna trybuna i orędzie na Narodowy Dzień Życia.   

W trakcie Narodowego Marszu Życia chcemy przede wszystkim dać  wyraz naszym marzeniom, nadziejom, ale także determinacji. Marzeniom o lepszym świecie beż zabijania, bez przemocy i nienawiści. Nadziejom, że jest to   możliwe tu i teraz, chociaż na pewno nie wszystko od razu. I determinacji, że mimo obojętności bezczynności z jednej strony i nieskrywanej oraz coraz bardziej agresywnej wrogości z drugiej, będziemy działać na rzecz tego wielkiego dobra społecznego, które św. Jan Paweł II nazwał cywilizacją życia.  Będziemy w trakcie Marszu przypominali dlaczego prawo do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, jest tak ważne, dlaczego tak ważna jest ochrona i wsparcie dla naturalnej rodziny, dlaczego tak istotne są prawa rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci. Ale będziemy także wprost upominać się o konkretne działania władz, obiecane i deklarowane, a obecnie zaniechane, które stanowią bardzo ważn elementy budowania w naszym kraju sprawiedliwego ładu społecznego,   w którego centrum jest godność człowieka i prawa rodziny. Będziemy więc domagać się,między innymi, jak najszybszego przyjęcia przez Sejm w formie ustawy obywatelskiego projektu „Zatrzymaj aborcję”, pod którym podpisało się ponad 800 tysięcy obywateli, oraz wypowiedzenia przez nasze państwo genderowe Konwencji Stambulskiej i zaproponowania Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny.   Wierzymy, że ten rok może być kluczowy dla realizacji postulatu ochrony życia od poczęcia, a szczególnie w przypadku eugenicznym. Rządzący dziś Polską mają wszystkie instrumenty, aby spełnić obietnicę, ale przede wszystkim realnie sprawić, by nasz świat stał się choć trochę lepszy. Mają większość w Sejmie i Senacie, mają większość przekonanych w sprawie ochrony życia posłów i senatorów, mają w Parlamencie gotowy do dalszego   procedowania obywatelski projekt ustawy, mają gotowy projekt stanowiska w Trybunale Konstytucyjnym, mają media publiczne, które mogą być doskonałym forum  prezentacji racji na rzecz życia i miejscem spokojnego dialogu z widzącymi to inaczej.
Narodowy Dzień Życia, który obchodzimy 24 marca, to ostatni moment, aby jeszcze raz z pełną mocą zaapelować do rządzących o wypełnienie obietnic i powinności, ale przede wszystkim o realizację tego wielkiego dobra, które  jest w ich zasięgu. Bo Narodowy Dzień Życia zgodnie z uchwałą Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej „powinien być manifestacją solidarności  społecznej, zachętą do wszelkich działań służących wsparciu i    ochronie życia  oraz okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz  państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”.

Do zobaczenia na Narodowym Marszu Życia W imieniu Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego
Lidia Sankowska-Grabczuk  Bogusław Kiernicki