Śś. Zelia i Ludwik Martin, rodzice św. Teresy,  z 12 na 13 lipca 1858 roku zawarli sakrament małżeństwa. W grębocińskim kościele znajdują się relikwie świętych małżonków. Tam również są relikwie ich świętej córki. Z tej okazji w ubiegłym roku wspólnota DK z Grębocina zorganizowała wspaniałą i wzruszającą uroczystość. W tym roku będzie druga edycja tego świętowania.  Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa.

Święto miłości małżeńskiej przy relikwiach świętych Zelii i Ludwika Martin odbędzie się w kościele w Grębocinie 12 lipca 2020 w środku dnia o godzinie 12:00,

Rozpoczynamy mszą świętą, podczas której będzie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, a potem czuwanie.

Poniżej relacja z ubiegłorocznej uroczystości zorganizowanej wówczas o północy,

KMK

 

 

 

——————————————-

Tak było rok temu…
 
Święto miłości małżeńskiej
 
Oaza Domowego Kościoła diecezji Toruńskiej, w liturgiczne wspomnienie świętych małżonków Zelii i Ludwika Martin, naśladując naszych orędowników w niebie, krok po kroku buduje dobrą tradycję, uroczystego odnawiania małżeńskiej przysięgi – sakramentu nierozerwalnego Bożej miłości i wzajemnej odpowiedzialności. W tym roku narzeczonych i małżonków pragnących za wstawiennictwem Świętych Zelii i Ludwika budować małżeńskie szczęście, na uroczystą Mszę Św. do pod toruńskiego Grębocina zaprosili: proboszcz Dariusz Aniołkowski z wikariuszami oraz wspólnota Domowego Kościoła rejonu IV.
Nocnej Eucharystii przewodniczył ks. Leszek Stefański, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Łaskawej w Czerniewicach, w asyście diakonów: Pawła i Przemysława.
Mszę św. poprzedziło skupienie modlitewne, adoracja Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie, oraz litania do Świętych małżonków z oprawą muzyczną Blanki i Marka.Historię miłości małżonków Zelii i Ludwika Martin, rodziców Świętej Teresy doktora Kościoła, którzy od zaślubin z 12 na 13 lipca 1858 roku, całym swoim życiem jako żona i mąż, ojciec i matka dążyli do świętości, opowiedziały Krysia, Ela i Beata. 
Święci małżonkowie Zela i Ludwik swoje powołanie do pełni życia małżeńskiego z pragnieniem uświęcania się przez siódmy sakrament, odkrywali powoli i stopniowo. Towarzyszyło im przekonanie, że Miłość – łaska sakramentalna, będzie obecna z nimi na tyle, na ile oni sami będą zdolni do przeżywania tego co sobie ślubowali, łącząc intymną otwartość  z gotowością przyjęcia potomstwa, którym Bóg ich obdaruje. Znaczyło to – każdego dziecka, a nie tylko zaplanowanego. Nie zastępowali i nie poprawiali Pana Boga !!!
Na zakończenie Eucharystii, wszyscy małżonkowie łącznie z obecną parą diecezjalną Domowego Kościoła, przyjęli błogosławieństwo relikwiami Świętych Zelii i Ludwika, a wcześniej odnowili przysięgę małżeńską, ze wzruszeniem powtarzając: Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci .
Ojciec Święty  Jan Paweł II w czasie beatyfikacji Zeli i Ludwika w 2001 roku powiedział: Mamy dzisiaj szczególne potwierdzenie, że można dążyć do świętości razem jako małżeństwo. Droga jest piękna i owocna.
Przed nami, Domowym Kościołem rozpoczęcie kolejnego roku formacyjnego.
To dobry, a może najwyższy czas, byśmy i na nasze małżeństwa zerknęli z Bożej perspektywy. Jesteśmy przecież zrodzeni z miłości i powołani do miłości, która obok radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności i opanowania jest owocem Ducha.
I Krąg DK w Grębocinie, P.Ł.   2019