„Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczej, stało się – miedzy ludzi wszedł Mistrz Wiekuisty”- C. K. Norwid

Święta Bożego Narodzenia  gromadzą nas w gronie najbliższych, aby w poczuciu miłości, zaufania, bezpieczeństwa, wspominać, a przez to wspomnienie uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu Narodzenia Jezusa Chrystusa.

Jezus Chrystus – Najświętszy Odkupiciel przyszedł, aby człowiekowi dać pewność, że jest kochany, że jest potrzebny.

My wspominając to historyczne wydarzenia w te Wielkie Rodzinne Święta, pragniemy zanurzyć się w tej Wielkiej Tajemnicy Miłości Boga do człowieka. Czynimy to tylko, dlatego, aby choć trochę z tego, co tam się dokonało stało się i naszym udziałem…

Dlatego uczestnicząc w tej wielkiej radości, że zapowiadany Książe Pokoju, Sprawiedliwości „…Nam się narodził…”, ośmielamy się złożyć życzenia takie zwyczajne i proste:
 

Niech Pokój i Ufność stanie się naszym udziałem.

Niech Miłość będzie naszym doświadczeniem każdego dnia.

Niech poczucie, że jesteśmy potrzebni nigdy nas nie opuszcza.

A przede wszystkim, niech nam Bóg Błogosławi,

byśmy tym wszystkim dzielili się z tymi, którym tego brak, na co dzień.

„Niech Boże Narodzenie będzie dla nas wszystkich spotkaniem z Chrystusem, który stał się człowiekiem, aby każdy człowiek mógł stać się dzieckiem Bożym”  mówił Jan Paweł II

                                             Wasz Moderator Ks. Andrzej Jakielski

                                       I Para diecezjalna DK Ewa i Sylwek Winiarscy.