W związku z Apelem Centralnej Diakonii Życia o modlitwę i post w obronie życia w naszej ojczyźnie, podejmujemy akcję polegającą na organizowaniu „margaretek postowych”. Kochani, chcemy powierzyć Panu naszą Ojczyznę, nasze cierpienia, nasze rodziny i nasze dzieci narodzone i nienarodzone. W obliczu trwającej epidemii i niepokojów społecznych w naszym kraju, proponujemy, aby do modlitwy różańcowej dołączyć POST. Poprzez post chcemy wspierać modlitwy o przebaczenie za grzechy przeciw życiu i błagać BOGA o ustanie epidemii. Zadanie polegałby na tym, że każda zgłaszająca się dobrowolnie osoba podejmowałaby post w wybranym przez siebie dniu tygodnia, tworząc z innymi zgłaszającymi się „margaretkę” ( 7 osób – każda w innym dniu tygodnia). Post to dobrowolne, zadeklarowane wyrzeczenie się czegoś. Nie musi to być post o chlebie i wodzie – chociaż ten byłby najpiękniejszy, ale chociażby niepicie kawy, niepalenie papierosów, wstrzemięźliwość od alkoholu, niejedzenie słodyczy itp. Mogą być też wyrzeczenia o innym charakterze, np. nieoglądanie telewizji, ograniczenie korzystania z komórki, internetu, zaniechanie gier komputerowych itp. Chodzi o to, by coś ofiarować, dać z siebie dla wspólnego dobra. POST ma wielką moc. Można zachęcić osoby spoza naszej wspólnoty. Czekamy na zgłoszenia od 2 listopada
Diakonia Ewangelizacji Maria i Wiesław Skwirowie
604 055 420
mail: maria@ziolowa.pl