Zapytaliśmy naszego moderatora diecezjalnego ks. Dariusza Aniołkowskiego, jak przeżyć Triduum – najświętszy czas dla chrześcijan, gdy nie możemy uczestniczyć w nabożeństwach w kościołach.

Najpierw należałoby zacząć od przygotowań w postaci rekolekcji wielkopostnych. Możemy je znaleźć w internecie oraz w telewizji  lub radiu. Więcej modlitwy w domu. Można samemu odprawić drogę krzyżową czy gorzkie żale. W ten sposób wchodzimy w atmosferę świętego czasu Triduum Paschalnego.

Wielki Czwartek to ostatnia wieczerza. Zastanówmy się, co robili Żydzi w czasie Paschy. Spożywali ucztę w domach. Najmłodsze dziecko pytało o sens i historię różnych zwyczajów związanych z Paschą. Najstarszy w rodzinie tłumaczył i opowiadał historie biblijne. Tak odbywało się przekazywanie wiary, w domach przy okazji świąt. Postarajmy się my również przeżywać u siebie tę liturgię. Zacznijmy od uroczystej wieczerzy, którą przygotujemy razem z dziećmi. Tłumaczmy dzieciom, że dziś rozpoczynamy najświętszy czas. Jezus wraz z apostołami spożywał ostatnią wieczerzę. Stół jest naszym ołtarzem. Za chwilę Jezus pójdzie do Ogrodu Oliwnego, tam będzie się modlił, tam zostanie pojmany i wtrącony do więzienia.

Wielki Piątek to droga krzyżowa i adoracja krzyża obchodzone w domu.  W internecie są teksty adoracji krzyża, z których można skorzystać. W domu warto przygotować pokój do tego celu. Można tam śpiewać i uwielbiać krzyż. O godzinie 15:00 odmówmy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Łączmy się o określonej godzinie na modlitwie ze wspólnotą Kościoła. Warto odpowiedzieć sobie na pytania o krzyżu, dlaczego mamy go w domu, czym on jest dla nas. Co oznacza krzyż, dlaczego dziś pościmy, co działo się z Jezusem. Opowiedzmy to dzieciom.

Wielka Sobota. Wówczas jest tradycyjne święcenie pokarmów. Takie święcenie mogą wykonać rodzice. Pobłogosławmy pokarmy sami w obecności całej rodziny. Pomódlmy się przy tym wspólnie. Można wyjaśnić, dlaczego modlimy się przed jedzeniem. A jeśli nie praktykujemy tego, to możemy zachęcić rodzinę do rozpoczęcia takiej praktyki. Dlaczego dobrze jest dziękować Jezusowi za błogosławieństwa. Najpierw z dziećmi adorowaliśmy krzyż, potem wspólnie przygotowaliśmy pokarmy, w sobotę wieczorem wspólnie zbieramy się przy stole i błogosławimy pokarmy dziękując Bogu za wszystko, czym nas obdarza. Następnie poprzez transmisję wielkosobotniej mszy świętej łączmy się z całą wspólnotą Kościoła. Zdajmy sobie sprawę i uświadommy dzieci, dlaczego msza święta w Wielką Sobotę jest taka ważna, czemu teraz śpiewamy alleluja, z jakiego powodu dzwonią dzwony.

Biskup toruński ks. Wiesław Śmigiel w liście pasterskim z 25.03.2020 napisał: Nadzwyczajna sytuacja sprzyja też temu, aby nasze rodziny stawały się coraz bardziej Kościołami domowymi.” Nasza wspólnota ma w swojej nazwie Domowy Kościół, więc czujmy się zobowiązani postępować za tymi słowami i organizujmy w swoich domach aktywne przeżycie Triduum Paschalnego i Zmartwychwstania Pańskiego. A jeśli zostaniemy zapytani: Jak przeżyć te święta?  to miejmy również gotową propozycję dla osób spoza wspólnoty. Cały tekst tego listu pasterskiego znajdziecie pod poniższym linkiem.

List pasterski ks. bpa Wiesława Śmigla z 25.03.2020

Zapoznajcie się też ze wskazaniami przekazywanymi przez Kurię Diecezji Toruńskiej na czas Wielkiego Tygodnia

WSKAZANIA PASTORALNE DOTYCZĄCE OBCHODÓW NIEDZIELI PALMOWEJ I TRIDUUM PASCHALNEGO

 

Poniżej zamieszczamy jeszcze jedną propozycję świętowania Wielkiego Tygodnia w domu.

Twórcze przeżycie Wielkiego Tygodnia 2020

Wskazówek i propozycji jest wiele, ale Wasza kreatywność może stworzyć nowe, aby ubogacić przeżywanie tych świąt oraz ożywić wiarę i religijność w swoich domach. 

KMK