Jak formować wiarę w naszych dzieciach?

To ważne pytanie. Spróbujmy sobie na nie wspólnie odpowiedzieć. Tegoroczne diecezjalne spotkanie Szkoła Formacji poświęcamy formacji dzieci i młodzieży.

Jako wsparcie poprosiliśmy Domowy Kościół z diecezji gdańskiej, aby opowiedzieli nam jak ożywili formację Oazy Dzieci Bożych. Poprosiliśmy też harcerzy ze Skautów Króla oraz Związku Harcerzy Rzeczypospolitej, by przybliżyli nam formację religijną w tych organizacjach. Niech nas inspirują.

Spotkanie jest dla wszystkich członków Domowego Kościoła. Zarówno tych co mają małe dzieci, dzieci szkolne, ale również tych, co mają dzieci dorosłe. Każdy z nas ma wpływ na przyszłe pokolenia – na swoje dzieci, na swoje wnuki, na dzieci w swoim otoczeniu.

15:00 Msza Święta w kaplicy seminaryjnej

16:00 Spotkanie w Centrum Dialogu

17:00 Agape

Diakonię wychowawczą będą pełnić Skauci Króla, zatem zabierzmy ze sobą dzieci i ubierzmy je odpowiednio do zabaw w terenie.