Za nami Szkoła Animatora. Uczestniczyło w niej 21 małżeństw Domowego Kościoła diecezji toruńskiej, wśród których były 4 pary mające za sobą doświadczenie animowania kręgów oraz 17 par, które deklarowały podejmowanie posługi animatorskiej po raz pierwszy. Szkołę prowadziły dwa małżeństwa: Katarzyna i Jacek Podolscy oraz Ewelina i Artur Wylegała, a także moderator ks. Sławomir Sobierajski.

Cieszymy się bardzo, że jednak powstała możliwość nauki bezpośrednio twarzą w twarz pomagającej w dobrym pełnieniu roli animatora. Jest to szczególnie ważne w tym roku, gdy nie można było korzystać z rekolekcji, które dają przygotowanie do pełnienia tej ważnej posługi.

Dziękujemy prowadzącym, że podjęli trud przygotowania i poprowadzenia tej szkoły. Dziękujemy za podjęcie się tego zadania, za inwencję i zaangażowanie. Nadmieniamy, że nie były to standardowe rekolekcje i nie było na taką szkołę gotowego scenariusza.

Dziękujemy wszystkim pomagającym, którzy poświęcili swój czas i pracę na organizację spotkania.

A przede wszystkim dziękujemy Panu Bogu, że nad tym przedsięwzięciem czuwał.