Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie Diecezji Toruńskiej zaprasza na spotkanie on-line z okazji
Międzynarodowego Dnia Rodziny pod hasłem „ŻYCIE – upragnione, niechciane, adoptowane”.
Spotkanie odbędzie się 15 maja (sobota) o godz. 10.00 na profilu Domowego Kościoła Diecezji Toruńskiej na Facebookuwww.facebook.com/DKtorunska .

Bezpośredni link do wydarzenia:https://www.facebook.com/events/128014899267230/

W ramach spotkania prelekcje i świadectwa osób zaangażowanych w dzieło obrony życia poczętego.
Integralną częścią tego sympozjum jest Msza św. o godz. 16.00 w kościele pw. św. Józefa w Toruniu na Bielanach (redemptoryści). Jest to jeden z czterech kościołów stacyjnych w Roku Świętego Józefa. Jest to jednocześnie pielgrzymka Domowego Kościoła naszej diecezji do Świętego Józefa. Msza św. także będzie transmitowana na profilu www.facebook.com/DKtorunska .
Program wydarzenia:
10:00 – przywitanie i rozpoczęcie spotkania
10:15 – Życie upragnione – prelekcja lek. med. Lidii Wardowskiej, specjalisty położnictwa i ginekologii NFP MC (Naprotechnolog)
11:00 – Życie niechciane – prelekcja i świadectwo Agnieszki i Kasi z Diakonii Życia w Bydgoszczy
11:45-12:15 – przerwa
12:15 – Życie adoptowane – świadectwa osób opiekujących się dziećmi niechcianymi
ok. 13:00 – zakończenie spotkania
16:00 – Msza św. w kościele stacyjnym św. Józefa w Toruniu (redemptoryści)
ŻYCIE – upragnione
W tej części spotkania uczestnicy wysłuchają prelekcji lek. med. Lidii Wardowskiej, ginekologa i naprotechnologa ze szpitala w Chełmży. Pani doktor jest specjalistą z zakresu NFP MC (Natural Family Planning Medical Consultant).
ŻYCIE – niechciane
Agnieszka i Kasia z Diakonii Życia Ruchu Światło-Życie w Bydgoszczy opowiedzą o trosce o
każde poczęte dziecko i o inicjatywach podejmowanych na rzecz ochrony życia i pomocy
kobietom, które chcą dokonać aborcji.
ŻYCIE – adoptowane
Ostatnia część spotkania poświęcona będzie świadectwom osób, które opiekują się dziećmi
niepełnosprawnymi, chorymi i odrzuconymi przez biologicznych rodziców oraz rodzinami
adopcyjnymi i zastępczymi.