Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa w roku 2022 przypadło w piątek, a nie jak to zwyczajowo bywa w niedzielę. W naszym rejonie Bielany mamy niebywałe szczęście, że jeden z kręgów objął za swojego patrona Świętą Rodzinę i to właśnie animatorzy tego kręgu, Bożena i Janusz Zawłoccy podjęli się zorganizowania całej oprawy liturgicznej, włączając do posługi inne kręgi przypisane do naszej parafii. Msza święta została rozpoczęta i zakończona procesyjnie. W czasie liturgii były przygotowane przez wspólnoty DK i odczytane komentarze do czytań, do procesji z darami oraz modlitwa wiernych. W darach ofiarnych została przyniesiona ikona Świętej Rodziny przez animatorów Annę i Andrzeja Jeziorskich z kręgu Świętej Beretty- Molli. Dary ołtarza nieśli animatorzy Dorota i Piotr Hoffmann z kręgu Świętego Józefa. Głównym celebransem był Moderator Rejonu, ojciec Paweł Orzeł, który też wygłosił bogatą w treść homilię. Współcelebransi: ojciec Józef Gęza – ten, który w latach 80 tworzył struktury Domowego Kościoła na terenie naszej parafii oraz ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, ksiądz Adam Lis.

Ogromną radość sprawiła nam tak bogata oprawa liturgiczna, możliwość uczestnictwa w odnowieniach przyrzeczeń małżeńskich, zwłaszcza gdy mężowie posługujący przy ołtarzu podeszli do swoich małżonek aby razem z nimi przeżyć odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

Zostaje jeszcze jeden zauważony przez nas aspekt, który dał nam dużą radość, widząc, że na tę eucharystię przybyli również animatorzy kręgu bł. Zeli i Ludwika Martin – Bogusia i Piotr Terleccy wraz z czwórką swoich małych dzieci.

Dziękujemy Bożenie i Januszowi Zawłockim, za włożony wkład w przygotowanie oprawy liturgicznej podczas eucharystii sprawowanej w dniu naszego święta.

 

niegodni słudzy

Maria i Mariusz Krukar