Dnia 30.12.2022 roku obchodziliśmy Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Dla naszych najbliższych ta Rodzina jest wzorem do naśladowania wiary, pokoju i miłości. Otwieramy i przyjmujemy Ją do naszego ogniska domowego. Tam jest Ona świątynią Bożą.