Radujmy się, że nasza ojczyzna Polska jest krajem niepodległym. 

Dziękujemy Panu Bogu za dar suwerenności naszego kraju i za pokój z otaczającymi nas narodami, jaki obecnie możemy doświadczać.