Sztafeta modlitwy wystartowała i trwa.
Ufamy, że znajdzie się wielu chętnych do bezinteresownej modlitwy w intencji rodzin potrzebujących
naszego wsparcia modlitewnego. Często i chętnie pomagamy materialnie rodzinom w potrzebie. Jednak o pomoc modlitewną, duchową mogą nie poprosić! Często widzimy ile bólu i trudności doświadczają rodziny bez Chrystusa – stąd inicjatywa Sztafety Modlitwy – rodzina-rodzinie. 1 wyznaczony dzień modlitwy, postu, pracy(także zawodowej), ofiary naszego krzyża- choroby, cierpienia, także radości ofiarowanej Bogu w intencji świętości rodzin
ZACHĘCAMY!