Każdego roku w styczniu odbywa się spotkanie par diecezjalnych Domowego Kościoła. Tym razem miało ono miejsce w Warszawie w budynkach Uniwersytetu im. kard. Stefana Wyszyńskiego.

W czerwcu 2021 zostały zatwierdzone nowe Zasady Domowego Kościoła i jesienią trafiły do kręgów, dlatego też tematem tegorocznego spotkania było omówienie, jak sprawdzają się one w życiu wspólnoty.

Było to radosne spotkanie, gdyż mogliśmy znów się zobaczyć, a po wtóre było to pierwsze spotkanie
zorganizowane i przeprowadzone przez nową parę krajową i nowo powołanego kapłana moderatora krajowego. W grudniu z każdej diecezji przesłane zostały ankiety od par diecezjalnych i rejonowych o zmienionych Zasadach DK. Przedstawione zostały wyniki tej ankiety. Co wynikło z tego badania? Zasady w nowej wersji są bardziej przystępne, doprecyzowują wiele kwestii. Są też szczegółowych spraw nie zostały ujęte, ale pewnie potrzebują one jeszcze przepracowania we wspólnocie. I słowa z konferencji  ks. Damiana Kwiatkowskiego – moderatora krajowego DK, które chcielibyśmy przekazać:
 Zasady są dokumentem prawnym, bardzo szczególnym, gdyż budują z nas wspólnotę wiary. Wszystkie słowa w nich zawarte są celowe i mają służyć rozwojowi wspólnoty. Nowe Zasady nie są żadną
rewolucją, nie zmieniają i nie burzą charyzmatu, stanowią raczej ewolucję na drodze wiary. Kształtują pewną przestrzeń naszego życia, teraz tę przestrzeń musimy wypełnić Duchem, wejdźmy w
rzeczywistość drugiego człowieka i starajmy się pomóc rodzinom, wtedy Zasady DK staną się naszą
drogą.

Musimy być otwarci na całą wspólnotę Kościoła zachowując wizję ks. Franciszka Blachnickiego, w czym Zasady nam pomagają.

Domowy Kościół jest bardzo bezpieczny co do interpretacji i bycia w zgodzie z nauką Kościoła. Ma zasady zaakceptowane świadomie przez  biskupów ordynariuszy wszystkich diecezji w Polsce. Episkopat Polski delegował jednego spośród siebie jako delegata (ks. bp Krzysztof Włodarczyk – aktualny ordynariusz bydgoski), który zachowuje łączność wspólnoty biskupów ze wspólnotą DK.

Więcej o tym spotkaniu możecie zobaczyć na stronie centralnej DK

https://www.dk.oaza.pl/aktualnosci/spotkanie-odpowiedzialnych-dk-warszawa-2022/

Kasia i Marek