Mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniu Diakonii Życia w dniu 13-tego lutego.

Cieszymy się, że jest to zespół zaangażowanych ludzi. Mają też swojego moderatora – ks. Pawła Borowskiego, mocno zaangażowanego w działania tej diakonii. Ale to naturalna cecha księdza Pawła, że angażuje się całym sercem w to, co robi.

Na spotkaniu były omówione następujące sprawy:

1/ Organizacja spotkania, na którym będą prelekcje i świadectwa w tematach: Upragnione – o możliwościach przy trudnościach z poczęciem dziecka; Niechciane – o sposobach zachęcenia do urodzenia dzieci poczętych; Adoptowane – świadectwa osób wychowujących dzieci, których nie są biologicznymi rodzicami. Spotkanie to odbędzie się 21 marca 2020 w Centrum Dialogu. Wkrótce będziemy pisać o tym szerzej.

2/ Msze święte w intencji dzieci poczętych o szczęśliwe narodziny; za ich rodziców o odwagę przyjęcia nowego życia; za lekarzy o mądrość i szacunek dla życia nienarodzonych oraz o zaprzestanie grzechu aborcji i o miłosierdzie dla wszystkich, którzy tego grzechu się dopuścili. Więcej informacji o tym  podaliśmy w odrębnej informacji na naszej stronie www. Msze św. w kaplicy szpitalnej na Bielanach – zaprasza Diakonia Życia

3/ Omówiono akcję 40-dniowej modlitwy i postu  w intencji poczętych dzieci prowadzoną w niektórych diecezjach. Może taką akcję podejmiemy w naszej wspólnocie w przyszłym roku.

4/ Zapowiedziane zostały wybory nowej pary liderującej tej diakonii w myśl zasady kadencyjności posługiwania.

Napisaliśmy, że diakonia życia to zespół. Zespół ten aktualnie składa się z małżeństw z rejonów Brodnicy, Chełmna i Grębocina. Diakonia zwraca się z prośbą do małżeństw z rejonów I (św. Józef), II (Koniuchy) i III (Rubinkowo) o dołączenie do diakonii. Jest taka potrzeba, aby był reprezentant z każdego rejonu.

Kasia i Marek