„W Janie Pawle II uwidoczniły się nam wszystkim moc i dobroć Boga” – pisze Benedykt XVI w specjalnym liście z okazji zbliżających się 100 urodzin Karola Wojtyły.

 

Jan Paweł II to dar dla całego Kościoła katolickiego na świecie, jednak bez wątpienia dla swoich rodaków był szczególną nadzieją na lepsze jutro. To dzięki jego modlitwom i słowom, które skierował do nas podczas odwiedzin, zrodził się duch solidarności i męstwa  – Boży Duch, który na wezwanie tego świętego Polaka napełnił ziemię, tę ziemię.

W poniedziałek 18.05.2020 r. obchodzimy setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Nie powinna ta uroczystość przejść w naszych rodzinach bez echa. 

Jesteśmy w trudnym czasie , zamknięci, odizolowani, musimy zachowywać dystans jeden do drugiego. Wszyscy rozumiemy okoliczności, które zmuszają nas do ostrożności. Pamiętajmy jednak, że ten wielki człowiek niósł nam zawsze pocieszenie i nadzieję wtedy, kiedy żyliśmy w trudnym komunistycznym i szarym świecie. 

Ciesząc się z posiadania tak wielkiego orędownika w domu Ojca , pamiętając obietnicę, że o nas nie zapomni, przywołujmy jego wstawiennictwa w naszych codziennych modlitwach.


Nam też nie wolno o nim zapomnieć. Módlmy się za przyczyną naszego świętego rodaka, dziękując Panu za dar jego życia i posługi. 

Niech nasze domy ozdobi papieska flaga i wizerunek papieża Jana Pawła II.

 

Na zdjęciach możecie zobaczyć, jak na tę uroczystość udekorowała się parafia naszego moderatora diecezjalnego – Grębocin.

 

 

 

KMK