Ukazał się 126 (czerwcowy) numer Biuletynu „Wypłyń na głębie”.