„Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie” Ga 5,12.

Takie motto przyświecało warsztatom, które zatytułowane były „Seminarium o prowadzeniu rekolekcji” – przeznaczone dla małżeństw po przeżyciu Oazy I’ i II° i ORAR 1’ i 2° wyłącznie z Diecezji Toruńskiej.
Celem tego seminarium było rzucenie światła na przygotowanie i przeprowadzenie rekolekcji różnego typu a także dodania odwagi wahającym się w podjęciu służby na rekolekcjach. Seminarium to odbyło się w dniach od 13 do 15 kwietnia 2018r. w Domu Pielgrzyma w Toruniu.
Posługę moderatora pełnił ks. Dariusz Aniołkowski . Animatorami byli Gabrysia i Wojtek Sławińscy i Lena i Janusz Kilanowscy. Oprawę muzyczną przygotowali Agnieszka i Michał Witki. Rolę pary moderatorskiej pełniliśmy my.
W spotkaniach tych uczestniczyło 16 małżeństw, które bardzo mocno wzięły sobie do serca słowa Św. Pawła, byśmy miłością ożywieni służyli sobie wzajemnie, do czego zachęcał także Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.
My ze swojej strony możemy zapewnić, że posługa na rekolekcjach daje ogromną radość, nieporównywalnie większą od trudu włożonego w przygotowanie i prowadzenie rekolekcji. Mamy nadzieję że seminarium to, pomoże jej uczestnikom w podjęciu właściwej decyzji.
Dziękujemy współprowadzącym za pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu tych rekolekcji, a wszystkim uczestnikom za otwartość, przychylność i wszelką pomoc

Helenka i Włodek Coghen