Seminarium o prowadzeniu rekolekcji  w terminie od  16 do 18 listopad 2018 r. w Domu Pielgrzyma przy ulicy Świętego Józefa na Bielanach w Toruniu.

Rekolekcje te kierowane są do małżeństw DK którzy przeżyli 1 i 2.°
15-dniowych rekolekcji oazowych.
Zgłoszenia przyjmują Helenka i Włodek Coghen tel. 609 10 15 80 i tel. 601 63 68 10