Tradycyjnie od kilku lat organizacji pielgrzymki do Kalisza podejmuje się rejon Brodnicy, który ma zapalonego pielgrzyma – ks. Marcina Kaczyńskiego.

Najpierw pojechaliśmy do miejsca dzieciństwa św. Faustyny. Do Świnic Warckich, gdzie była ochrzczona i gdzie znajduje się grób jej rodziców. Do  jej domu rodzinnego w Głogowcu.

Potem do Kalisza do sanktuarium św. Józefa na spotkanie Domowego Kościoła z całej Polski.