Nie odbędą się nasze Rekolekcje Wielkopostne i Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła zaplanowane  na 12-14 marca 2020r.

Odwołujemy je ze względu na krajową akcję chroniącą przed rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa nazwanej jako „czas kwarantanny społeczeństwa”. Spotkanie nas wszystkich z różnych terenów diecezji byłoby wbrew działaniom i rekomendacjom służb troszczących się o zabezpieczanie nas wszystkich przed tą chorobą.  Uznaliśmy, że nie można marnować ich wysiłków, a także nie powinniśmy podwyższać ryzyka dla zdrowia i życia naszego społeczeństwa, w szczególności osób o słabszej kondycji zdrowotnej.

Zachęcamy do uczestniczenia w nabożeństwach i rekolekcjach organizowanych w waszych lokalnych parafiach minimalizując w ten sposób podróże.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włożyli wysiłek w przygotowania do planowanego spotkania i rekolekcji.