Tak. Planowane i przygotowywane są rekolekcje wakacyjne 2021. Zachęcamy wszystkich członków wspólnoty Domowego Kościoła do zgłaszania się na nie.

Prosimy wszystkich o modlitwę w intencji tych rekolekcji.

Więcej informacji na zakładce Rekolekcje.

http://torun.oaza.pl/rekolekcje/

Można też zgłaszać się na rekolekcje organizowane przez inne diecezje, ale zachęcamy do uczestnictwa w naszych, dzięki temu będziecie mogli poznać lepiej najbliższą część wspólnoty.

15- dniowe rekolekcje dają więcej niż 3 lata uczestnictwa w spotkaniach kręgu.