Otrzymaliśmy następującą prośbę redakcji Listu:

 

Drodzy małżonkowie!

Obecnie trwają prace redakcyjne nad przygotowaniem kolejnego 158 numeru
Listu
do wspólnot rodzinnych DK, w którym będzie dominowała tematyka: Rodzina
wobec zagrożeń: pracoholizm.

Zwracamy się zatem z prośbą o przesyłanie do dnia 10.02.br świadectw we
wspomnianym temacie:

  1. Czy w Waszym małżeństwie, rodzinie przeżywacie sytuacje coraz
dłuższego poświęcania czasu pracy zawodowej?
   Jest to na pewno temat aktualny i wieloaspektowy, na pewno bardzo
często podejmujecie go podczas dialogów małżeńskich czy też
   rodzinnych. Czy sami dostrzegacie, że popadacie w pracoholizm, czy też
sygnalizują Wam to osoby z najbliższego otoczenia:
   współmałżonek, dzieci, rodzice?
   Prosimy podzielcie się z nami, jak radzicie sobie w takich sytuacjach.
   Czy udaje się pokonywać te trudności/uzależnienia? Jak chronicie
samych siebie i Wasze dzieci, jakie podejmujecie świadome
   działania, w jaki sposób oddajecie te sprawy Panu Bogu i Maryi? Co
konkretnie zaowocowało?

Prosimy, pamiętajcie,aby podpisywać przesyłane świadectwa:
imieniem lub imieniem i nazwiskiem, podać rejon, z którego  pochodzi
autor/autorzy świadectwa.

Świadectwa prześlijcie na adres pary diecezjalnej: kalmarki.dk@gmail.com