Domowy Kościół ma zadanie ewangelizowania. Powinniśmy być najpierw misjonarzami w naszych
rodzinach, następnie we wspólnocie i parafiach. Tym razem zostaliśmy poproszeni o wsparcie dużej
akcji ewangelizacyjnej w naszej diecezji.
Ksiądz biskup Wiesław Śmigiel zlecił wykonanie obrazu Świętej Rodziny, który będzie peregrynował
po wszystkich parafiach w naszej diecezji. Podczas wizyty obrazu będzie miał miejsce:
PARAFIALNY DZIEŃ SKUPIENIA DLA MAŁŻEŃSTW I RODZIN: RODZINA UŚWIĘCONA EUCHARYSTIĄ
Terminarz peregrynacji: 4 maja – 30 października (z wyłączeniem okresu wakacyjnego) w latach
2020, 2021, 2022.
Wspólnoty małżeńskie i rodzinne w naszej diecezji są proszone o:
1/ Współuczestniczenie w organizacji takiego Dnia Skupienia w swoich parafiach
2/ Dołączenie do zespołów, które wesprą organizację Dnia Skupienia w parafiach, w których takich
wspólnot nie ma lub są nieliczne. Każdy zespół będzie tworzył ksiądz nominowany przez ks. biskupa
oraz kilka małżeństw. Takich zespołów będzie wiele.
Szczegóły będą przedstawione przez ks. Artura Szymczyka 28 października o godzinie 19:00 w
Centrum Dialogu w Toruniu (przy seminarium duchownym).
Prosimy o przybycie wszystkich członków DK z kilkuletnim stażem na to spotkanie i dołączanie do
zespołów wspierających Dni Skupienia oraz wspieranie tej akcji w swoich parafiach.
Jesteśmy największą wspólnotą rodzinną w diecezji, do tego wspólnotą znającą się na duchowości
małżeńskiej, dlatego nasze wsparcie jest szczególnie oczekiwane.