W związku z pożarem, który w znacznym stopniu strawił dom naszych drogich parafian, członków Domowego Kościoła, przyjaciół i kolegów, Sylwii i Sylwka Śmiglewskich, bardzo apelujemy w ich imieniu o wszelką pomoc, finansową lub inną, a także o modlitwę za nich.

W pierwszej kolejności potrzebne będzie zabezpieczenie plandekami dachu przed deszczem. Konieczna będzie na pewno wymiana całej więźby dachowej i położenie nowego dachu. Do remontu jest przynajmniej piętro budynku zalane wodą z gaszenia pożaru.

Ofiarodawców prosimy o zgłaszanie się osobiście do Sylwii i Sylwka (adres: Ostromecko, “Osiedle pod gruszą”, ul. Wiśniowa 10)
lub wpłaty na konto nr:

Sylwia Śmiglewska

41 1090 2835 0000 0001 1939 7471
z dopiskiem “Pomoc dla Sylwii i Sylwka”.

 

Przez cały czas rekolekcji wielkopostnych Domowego Kościoła (09-11.03.2017, par. pw. NMP Częstochowskiej w Toruniu) będzie wystawiona puszka na ofiarę. Dziękujemy za wszelką pomoc!
Krąg Jana Pawła II w Ostromecku, Rejon I