Jak co roku o tej porze ma miejsce spotkanie wszystkich par diecezjalnych i filialnych z parą krajową, aby podsumować pracę roczną Domowego Kościoła. W sobotę 12 września 2020 przyglądaliśmy się temu co za nami, ale również staraliśmy się odkryć Boży plan na przyszłość. Ten rok upływać nam będzie pod hasłem „Dojrzałości w Chrystusie”, ale również setnej rocznicy urodzin ks. Franciszka Blachnickiego.

Tematy na tegorocznym spotkaniu:
Projekt zmian zasad DK.
Ku końcowi zbliża się opracowywanie nowych Zasad DK. Tym razem praca nad nimi odbywa się w sposób kolegialny z kręgiem centralnym. Oto kilka najważniejszych zapowiedzianych zmian.

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne
 dodano zapis mówiący o siedzibie sekretariatu DK.

Rozdział 2- cele, zadania i metody działania DK
 nastąpiło doprecyzowanie określenia zobowiązania: regularne spotkanie ze słowem Bożym —> regularne studium Pisma Świętego. Doprecyzowanie to miało na celu wyraźne rozróżnienie namiotu spotkania i zobowiązania czytania Pisma Świętego.

Rozdział 3 – ( wprowadzony) – Droga Formacji
 opis formacji podstawowej i permanentnej, z jasnym wyodrębnieniem trzech etapów
formacji:
 wyodrębnienie Triduum Paschalnego,
 doprecyzowanie zapisów dotyczących pracy kręgów na etapie formacji permanentnej,
 doprecyzowanie zasad rekolekcji tematycznych.

Rozdział 4- Członkostwo w DK
bez zmian

Rozdział 5 – Struktura DK
 uporządkowanie części ogólnej
 ułożenie punktów wg struktury DK ( krąg, rejon, diecezja, filia, kraj)
 doprecyzowanie zadań par na poszczególnych szczeblach
 zapis dotyczący par łącznikowych
 kwestie związane ze skarbnikami DK na szczeblu diecezjalnym i krajowym.
 tryb wyboru par diecezjalnych, filialnych i krajowych

Rozdział 6 – dobra doczesne
 zapis dotyczący składki
 odpowiedzialność finansowa na poszczególnych szczeblach
 Centralny Dom Rekolekcyjny DK

 

Praca w roku formacyjnym 2020/2021

Wyraźnie i dobitnie zostało podkreślone, że comiesięczne spotkania kręgów muszą się odbywać. Należy zweryfikować swoje podejście do spotkań domowych. Może przez jakiś czas powinny być to spotkania w salkach przy kościele, może w ogrodzie, innym dużym pomieszczeniu a w ekstremalnych przypadkach nadal zdalnie. Winniśmy się jednak bezwzględnie spotykać co miesiąc i realizować nasze zobowiązania. Pamiętać należy o bezpieczeństwie i trosce o bliźnich.

Rekolekcje planować. Przy czym należy być elastycznym. Sposób i liczebność osób należy dostosowywać do warunków i wymogów sanitarnych.

 

Statystyki

W Polsce jest około 41000 członków Domowego Kościoła w 4531 kręgach. Jest to lekki spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym było 4605 kręgów. Czyli nastąpiło zatrzymanie trendu wzrostowego. Dla porównania w roku 2006 w DK było 23700 osób w 2736 kręgach.

Formację podstawową (I, II, III stopień OR i ORAR I i II) ma 17% par małżeńskich w DK.

 

Randka małżeńska

Stworzona została aplikacja o tej nazwie, która ma pomagać w nauce dialogu małżeńskiego oraz ewangelizacji. Wkrótce będzie dostępna.

 

Modlitwa Magnificat

To propozycja modlitwy na ten rok

 

Refleksje czasu covidowego z głosów par diecezjalnych

Zauważalne jest wiele pomysłowości, inwencji i nowego zaangażowania wśród ludzi Domowego Kościoła w wyniku epidemii, a jednocześnie w niektórych obszarach stagnacja lub regres tłumaczony epidemią.

Obserwowane są liczne podziały i spory w kręgach w kwestiach politycznych, oceny, co jest godne a co  niegodne w sprawach religijnych (komunia na rękę, modlitwa przez internet itp.), podejścia do epidemii, noszenia maseczek. Tworzą się negatywne emocje pomiędzy członkami kręgów prezentujących odmienne podejścia. Dlaczego? Dominowała odpowiedź, że przyczyną jest zbyt płytkie rozumienie nauki Chrystusa, które objawia się w tej kryzysowej sytuacji.

 

Oto kilka fotek z tego wydarzenia

Przy prezentowaniu historii Zasad DK wspomniano toruńską parę Krystynę i Tomasza Jaśniewskich.

 

Zapowiedziano zmianę Zasad DK

 

Przewodnicy duchowi w maskach. Od lewej ks. Krzysztof Łapiński – moderator krajowy DK, ks. biskup Adam Włodarczyk – delegat KEP do RŚŻ, ks. Marek Sędek – moderator generalny RŚŻ 

Służba liturgiczna też maskach nakrywająca do stołu Pańskiego

 

Ceremonia przekazania posług par diecezjalnych i 2 filialnych