„Szczęść Boże
W tym roku udało się przyjąć i sfinansować pobyt na rekolekcjach w Polsce dla 3 rodzin z Ukrainy.
Chcielibyśmy Was poinformować, że ze środków przez Was przekazanych (3000 PLN)
sfinansowaliśmy pobyt rodziny Stanisława i Oksany KIK z dziećmi na rekolekcjach OR Ist w Uhercach –
wysokość opłaty za rekolekcje wyniosła 2600 PLN, oraz 400 PLN dofinansowaliśmy rodzinę
DEMEDIUK Mikoła i Maja z dziećmi, która uczestniczyła w rekolekcjach OR Ist w Łukowie.
W imieniu swoim i tych rodzin wyrażamy wdzięczność za pomoc, niech Wam i wszystkim
ofiarodawcom Bóg wynagrodzi i obdarza łaskami.
Dziękujemy bardzo, z Bogiem Ewa i Tomek Czyż
Odpowiedzialni za kontakty z DK na wschodzie.”

Wspólnota DK Diecezji Toruńskiej przekazała w/w kwotę na dofinansowanie rodzin z Ukrainy z
pieniędzy uzyskanych z charytatywnego Balu Niepodległości.
Dziękujemy kochani za Wasz udział i ofiarność