Oazę Rodzin I0 w Pyzówce przeżywaliśmy w dniach 29.06. – 15.07.2018 r. Uczestniczyło w niej 16 rodzin z dziećmi z Polski i z Litwy (jedna rodzina), które formowały się w czterech kręgach, prowadzonych cztery pary animatorskie. Opiekę nad 34 dzieci sprawowała diakonia wychowawcza składająca się z 6 osób w tym dwie siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny z Chełmna i kleryk z Torunia. Posługę księdza moderatora podjął ks. Łukasz Meszyński, który swoją energię i entuzjazm rozlewał na całą wspólnotę.

Zaproszenie na nasze rekolekcje przyjęła też Grażyna Wilczyńska z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, która współpracowała z ks. F. Blachnickim. Dzięki niej mieliśmy możliwość poznania od świadka historii naszego założyciela, zbliżenia się do głównych prawd charyzmatu oraz poznania postaci ks. Wojciecha Danielskiego.
To była nasza pierwsza posługa moderatorska. Przyjęliśmy ją pełni obaw. Im bardziej zbliżał się czas rekolekcji, coraz bardziej zdawaliśmy sobie sprawę, że stajemy przed ogromem spraw związanych z organizacją i odpowiedzialnością za rekolekcje ,,jak Dawid przed Goliatem’’. Nie pozostało nam nic, jak cicha ufność, że skoro Pan nas wybrał to też uzdolni do tej posługi.
Podczas rekolekcji obserwowaliśmy, jak bardzo Bóg dba o nas, o ten szczególny czas, który wybrał. Nie ominęły nas trudności. Pojawiały się choroby dzieci i dorosłych, ale Pan sprawił, że była z nami pani doktor, która zatroszczyła się o wszystkich. Nie mogliśmy realizować planu dnia takiego jak pierwotnie założyliśmy, bo potrzebne były dodatkowe ustalenia z proboszczem, ale plan, który ostatecznie ustaliliśmy okazał się najlepiej dopasowany do naszej grupy. Bóg nad wszystkim czuwał. Byliśmy zadziwieni pokojem jaki wlewał w nasze serca. Przedziwną rzeczą było to, że z tak różnych osób posługujących w diakonii, tak przeróżnych osobowości wśród uczestników stworzył wspólnotę, w której chciało się być.
Szczególnie ważne dla uczestników było dokonanie osobistego wyboru Jezusa Chrystusa na swojego Pana i Zbawiciela, wspólna modlitwa małżonków, spowiedź czy modlitwa wstawiennicza – w te momenty Pan wchodził w sposób szczególny, dając mocne doświadczenie swojej obecności.
Niezapomniane radosne chwile zapewniały pogodne wieczory. Jasełka, wieczór patriotyczny czy nauka tańca przez siostry i kleryka, pozostaną w naszej pamięci na długo. Ogromną radością było też dla nas wykonanie po raz pierwszy przez Ewę i Tomka z Torunia pieśni o ks. F. Blachnickim, do której słowa napisała Grażyna Wilczyńska a muzykę Gizela Skop.
Mamy nadzieję, że ten szczególny czas będzie owocował w życiu wszystkich uczestników. Z rekolekcji wyjechaliśmy umocnieni, z doświadczeniem tego, że Bóg uzdalnia tych, których wybiera do posługi.
Monika i Sławek

Ks_P

Zdjęcie 1 z 3