Od lutego 2019 r. przy parafii pw. św Stanisława Biskupa Męczennika i św Teresy od Dzieciątka Jezus w Grudziądzu grupa małżeństw w ramach Domowego Kościoła rozpoczęła etap ewangelizacji i pilotażu. Podczas spotkań ewangelizacyjnych rozważając Ewangelię św. Łukasza angażowaliśmy swoją wolę, rozum i serce odkrywając obraz Boga, Jego oczekiwania wobec nas oraz kim Bóg jest dla nas.

Etap kończący ewangelizację miał miejsce w dniu 17 września 2019 r. podczas niedzielnej mszy św., kiedy to nastąpiło uroczyste przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Wszystkie cztery małżeństwa wyraziły wolę dalszej formacji na etapie pilotażu, a następnie chęć uczestnictwa we wspólnocie Domowego Kościoła.

Po I etapie formacji dało się zauważyć u młodych małżeństw szczerą chęć budowania swego życia na Chrystusie. Drogę swą rozpoczęli zaangażowaniem, umiejętnością słuchania Boga i ludzi, otwarciem na nowe życie, oraz dążeniem do jedności ze współmałżonkiem. Ich postawa może być wzorem dla młodych.

Etap pilotażu rozpoczęliśmy 14 grudnia 2019 r., który trwał do 13 lutego 2021 r. Celem etapu pilotowania było ukazanie małżeństwom piękna powołania do świętości w małżeństwie i realizowaniu go w jedności ze współmałżonkiem. Podczas pilotowania odbyła się ogólna prezentacja Domowego Kościoła w ramach Ruchu-Światło Życie. Jako para pilotująca staraliśmy się ukazać sens całej drogi w Domowym Kościele, zachwycić i zachęcić małżeństwa do pójścia tą drogą. Bardzo istotną rolą była obecność ks. moderatora- inicjatora założenia kręgu DK przy parafii, który pełnił rolę doradcy duchowego. Etap pilotowania kończy się podjęciem decyzji o włączeniu się do Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło Życie. Odbyło się to podczas uroczystej mszy św 27 lutego 2021 r. o godz. 18.00 w kościele przy parafii pw. św. Stanisława biskupa Męczennika i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Grudziądzu.

Podsumowując okres ewangelizacji i pilotażu główną trudnością była pandemia koronawirusa, która jednak nie przeszkodziła w formowaniu się kręgu. Świadectwa młodych małżeństw powstałego kręgu wskazały, iż w ich życiu wystąpiło nowe światło, w którym odkryli siłę modlitwy, wzrost wiary, ujrzeli sens systematycznej pracy nad sobą dzięki zobowiązaniom DK. Czas przeżyty podczas pilotażu nazwali „darmową terapią małżeńską”, dzięki której ich życie ulega zmianie. Wszystkie małżeństwa wyraziły chęć trwania i dalszego formowania się w Domowym Kościele według jego zasad.

Ela i Kazik Kozłowscy