Oddajcie się na służbę życiu, a nie śmierci. Miłujcie życie własne i innych” JP II
 
Na początku marca odbyło się spotkanie Diakonii Życia w formie on-line. Było to radosne spotkanie, ponieważ dołączyły do nas trzy małżeństwa. Obecnie w Diakonii Życia działa 6 małżeństw i ks. moderator. Poznaliśmy się bliżej przedstawiając się sobie.
 
Tematy omówione na spotkaniu: 
  • Ukształtowała się Grupa Modlitewna omadlająca intencje Rejonu Grębocin oraz Diakonii Życia.
  • Przygotowania do Dnia Świętości Życia, który przypada na Dzień 25 marca (Dzień Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny). Uroczystość będzie obchodzona w katedrze śś. Janów w Toruniu. Mszę św. poprowadzi  ks. bp Wiesław Śmigiel.
  • Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka proponuje podjęcie „Tygodnia modlitw o ochronę Życia”. Modlitwy będą zanoszone za rodziców lekarzy, polityków i dziennikarzy. Proponuje się odmówienie Litanii do św. Józefa i krótkie rozważanie. Szczegóły opisane na : www.zazyciem.pro-life.  
  • W połowie maja w Centrum Dialogu Społecznego diakonia organizuje panel na temat promocji życia.
  • Dzień Dziecka utraconego będziemy obchodzić w Brodnicy [15-go października]
  • Podsumowanie dystrybucji kalendarzy.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozpowszechnienia kalendarzy promujących życie. Nie było to łatwe z przyczyn pandemii.
 
Została wybrana nowa para przewodnicząca Diakonii Życia. Posługę tę podjęli Elżbieta i Kazimierz Kozłowscy z rejonu Chełmno.
 
Spotkanie zakończyliśmy częścią modlitewną rozważając fragment Ewangelii i modląc się na różańcu.
 
Za wszystko Chwała Panu
Krystyna i Marek Sak.