Nowenna do Świętej Rodziny

Odmawiana w Diecezji Toruńskiej w łączności z papieżem Franciszkiem i uczestnikami X Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie 22-30 czerwca 2022 roku

Rodzina Bogiem silna wielką Tajemnicą wiary

Rozważania na podstawie homilii Bpa Józefa Szamockiego, wygłoszonych w
trakcie peregrynacji Obrazu Świętej Rodziny w parafiach Diecezji Toruńskiej.

 

 

Opracowanie: Wydział Duszpasterski KDT

Dzień I- 22 czerwca

Ikona Rodziny z Nazaretu (Mt 1,18-25)

Trójjedyny Bóg jest komunią miłości, a rodzina jest jej żyjącym odzwierciedleniem (AmorisLaetitia 11).

Przeżywaliśmywe wszystkich parafiach naszej diecezji nawiedzenie kopii obrazu Świętej Rodziny z kaliskiego sanktuarium (…).Kaliski obraz w swym bogactwie ukrywa głębokie myśli teologiczne. Jedną z nich jest prawda o konieczności przyjęcia przez ludzi do swojej rodziny Zbawiciela, Emanuela, Boga z nami. Można powiedzieć, że małżonkowie trzymając się za ręce w dniu zaślubin, kiedy przyrzekają sobie miłość i wierność aż do śmierci, tak naprawdę trzymają Jezusa. To program ich życia, nigdy nie wypuścić Jezusa z rąk, a raczej ze swojego serca. Kto opuści Jezusa, rozłączy się ze swoim współmałżonkiem, rodziną, dziećmi. Dochodzi do dramatu rozejścia i zagubienia, szukania szczęścia poza Bogiem (…).

Spoglądając na obraz, w którym Święta Rodzina przychodzi do nas, do naszych rodzin i przynosi Jezusa, odkrywamy prawdę, że zbawi się ten, kto pozwoli by Bóg mógł zamieszkać w Jego sercu. Dzieje się to przez wiarę,gdy mocą łaski Ducha Świętego przyjmujemy Bożego Syna. Ta tajemnica rozgrywa się w rodzinie. Kto nią będzie żył i przekazywał pokoleniom, osiągnie cel życia, jakim jest życie w Bogu przez całą wieczność (…).

Czas nawiedzenia miał odnowić modlitwę rodziny, za rodziny i z rodzinami, by Duch Święty pozwolił nam rozeznać i pójść za Chrystusem drogą Kościoła w świecie, gdzie rodzina doznaje wewnętrznych kryzysów, bywa narażona na szkodliwe wpływy kulturowe, społeczne i ekonomiczne, które nie tylko osłabiają je spoistość, ale wręcz utrudniają jej powstanie. Uwierzmy na nowo, że małżeństwo i rodzina są najcenniejszym dobrem ludzkości. Zamierzone przez Boga stwórczym aktem są wewnętrznie skierowane do urzeczywistnienia się w Chrystusie i potrzebują Jego łaski dla uzdrowienia z ran grzechu.

 

Intencja: Aby nasze domy rodzinne były miejscami, w których przekazywania jest wiara

 

Można odmówić Litanię do Świętej Rodziny (tekst na końcu Nowenny)

 

Modlitwa papieża Franciszka do Świętej Rodziny

 

Jezu, Maryjo i Józefie, w was kontemplujemy blask prawdziwej miłości,

do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskiem

komunii i Wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami

Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach

 nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został

zraniony albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu, przywróć wszystkim świadomość sakralnego

i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania!

Amen.

 

 

 

 

Dzień II- 23 czerwca

Wezwani do pokory i wiary Mędrców (Mt 2,1-12)

 

Podobnie jak Mędrcy, rodziny są zaproszone do kontemplowania Dzieciątka i Jego Matki, by upaść na twarz i oddać Mu pokłon (AL 30).

Tymi słowami zachęty kończy papież Franciszek pierwszy rozdział adhortacji AmorisLaetitiao miłości w rodzinie i zaprasza do duchowej lekturykolejnych rozdziałów (…).

Oddać pokłon oznacza uznać Jezusa za swojego Pana i Króla. Deklaracja Heroda, że i on chce pokłonić się dziecięciu, to słowa pełne cynizmu za którymi skryta jest miłość własna (…).

Musimy i my postawić sobie pytanie po której stronie opowiadamy się w swoim życiu. Po stronie mędrców, czy po stronie Heroda i jego doradców. Ów dramat dotyka dziś mocno świat chrześcijański. Jest w nim jeszcze blisko do Jezusa, bo z okien swoich domostw spoglądamy na wieże świątyń, ale czy już Go z nich nie wypędzamy, zamieniając kościoły na muzea sztuki, użyteczne pasaże, gdzie oddaje się hołd mamonie, pielęgnuje równie z wielkim obłędem miłość własną, wyrażaną aż do pogardy życia bliźniego. Jezus jest też przepędzany z rodzin chrześcijańskich (…).

Może już jak do Egiptu, tak do naszych domów przynosi dzisiaj Maryja z Józefem dar od Boga, Jezusa Bożego Syna. A może chcą zwyczajnie powrócić do siebie, do swego domu Nazarecie, do naszych domów, aby pomóc nam rozwijać miłość i bardziej stawać się świątynią w której mieszka Duch Święty. W tym kontekście papież Franciszek przypomina, że rodzina jest wezwana do wspólnej modlitwy, czytania Słowa Bożego i komunii Eucharystycznej. Pomóc ma nam postawa mędrców. Lekceważenie sakramentu, zwłaszcza Eucharystii, to największy ból współczesnego Kościoła. Dla wielu z nas Jezus przestał być Panem. Uczestniczyć w Eucharystii w postawie wiary to upaść na twarz jak mędrcy, oddać pokłon Jezusowi i kontemplować wielką tajemnicę wiary i złożyć dary (…).

Tych zadań nie wypełnimy bez medytacji nad Bożym Słowem, bez poszukiwania zgodnie woli Bożej, by według mądrości objawionej w tajemnicy Świętej Rodziny żyć tajemnicą Jezusa. Chodzi o mądrość i pokorę wiary mędrców wyrażonej w odwadze stawiania pytań, szukania Bożej odpowiedzi i gotowości oddania siebie w znaku darów (…).Zasadne więc wydaje się pytanie, czy w naszych rodzinach dzieci widząc ową tajemniczą wymianę darówmiędzy rodzicami, poznają i otrzymają ów największy, jaki jest w nich ukryty, samego Jezusa, udział w Nowym Przymierzu z Nim.

 

Intencja: Aby w naszych rodzinach nie brakowało wspólnej modlitwy

 

Można odmówić Litanię do Świętej Rodziny (tekst na końcu Nowenny)

 

Modlitwa papieża Franciszka do Świętej Rodziny

 

Jezu, Maryjo i Józefie, w was kontemplujemy blask prawdziwej miłości,

do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskiem

komunii i Wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami

Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.

ŚwiętaRodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach

 nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został

zraniony albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu, przywróć wszystkim świadomość sakralnego

i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania!

Amen.

 

Dzień III- 24 czerwca

Chrzcielne znamię (Mt 3,13-17)

 

W rodzinie ludzkiej, zgromadzonej przez Chrystusa, przywrócony jest „obraz i podobieństwo” Najświętszej Trójcy (por. Rdz 1,26) – misterium z którego wypływa każda prawdziwa miłość (AL 71).

Pismo i Tradycja mówią o Boga w Trójcy Świętej, który objawia się rysem rodzinnym. Rodzina zaś jest obrazem Boga, który jest komunią osób. Owa jedność ma wymiar sakramentalny. Wiedzą o tym chrześcijanie (…).

Ponieważ naturalnym powołaniem człowieka jest małżeństwo i rodzina, chrześcijanie odkrywają swoje powołanie do założenia rodziny przez małżeństwo jako wezwanie do przywrócenia jej pierwotnej postaci. Dokonać może tego tylko mężczyzna i niewiasta, którzy świadomie przeżywają życie jako dar Boży odnowiony łaską chrztu.Nie dziwi więc, że od początku chrześcijanie uznali swój związek małżeński jako znak obecności Boga w ich świecie. Jezus podniósł małżeństwo do sakramentalnego znaku swojej miłości do wspólnoty Kościoła. Na fundamencie łaski chrztu świętego mężczyzna i kobieta, od Chrystusa we wspólnocie Kościoła, otrzymują sakramentalną łaskę Ducha Świętego, by przez małżeństwo dawać aż do śmierci świadectwo Ewangelii Miłości i życia (…).

W planie Bożego zbawienia rodzina odkrywa nie tylko swoją tożsamość ale i posłannictwo. Według zamysłu Bożego została utworzona jako głęboka wspólnota życia i miłościnieustannie dążąca do świętości wszystkich członków,przez współpracę z łaską chrztu świętego, aż do swego spełnienia w Królestwie Bożym, gdzie zbawieni już nie będą się żenić się ani za mąż wychodzić. Przemienienizostanąw jedną wielką rodzinę dzieci Bożych (…).

Nie dziwi nas gdy podczas ceremonii zaślubin tyle mówi się o miłości. Chrześcijanie mówią i śpiewają o Miłości, którą jest Bóg i nam jako Miłość siebie daje. On w nas przez świadectwo życia rodzinnego ratuje ginącą na świecie prawdziwą miłość. Dlatego chrzcimy dzieci, by zalążek tej miłości, przy pomocy rodziców, pozostałych członków rodziny i wspólnoty Kościoła, mógł się jak najlepiej i najszybciej rozwijać, był wpisany w całościowy rozwój człowieka jego życia biologicznego i duchowego(…). Obyśmy tej prawdy nauczyli się we własnym domu, przy rodzinnym stole, gdzie obok mamy i taty, babci i dziadka, braci i sióstr każdy miał swoje niezastąpione miejsce i odkrył, że jest umiłowanym dzieckiem Boga.

 

Intencja: Aby nasze rodziny były Domowymi Kościołami

 

Można odmówić Litanię do Świętej Rodziny (tekst na końcu Nowenny)

 

Modlitwa papieża Franciszka do Świętej Rodziny

 

Jezu, Maryjo i Józefie, w was kontemplujemy blask prawdziwej miłości,

do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskiem

komunii i Wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami

Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.

ŚwiętaRodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach

 nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został

zraniony albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu, przywróć wszystkim świadomość sakralnego

i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania!

Amen.

Dzień IV- 25 czerwca

Czas próby kuszenia (Mt 4,1-17)

 

Rodzina w której panuje solidne i miłujące zaufanie, i gdzie zawsze powraca zaufanie mimo wszystko, pozwala, aby ujawnił  się prawdziwa tożsamość jej członków i sprawia, że spontanicznie odrzucane jest oszustwo, fałsz i kłamstwo (AL 115).

Rodziny chrześcijańskiesą kuszone. Szatan chce tego samego, czego chciał od Jezusa,by nie podejmowaćBożego planu zbawienia. Dzisiaj nie musi on nas już nigdzie zabierać. Wizje i kuszące propozycje ukazywane są dzisiaj za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Obrazy i treści w nich ukryte niepostrzeżenie narażają na niebezpieczeństwo ludzkąwolność, zdolność do obiektywnej oceny, a tym samym na zatracenie poczucia świętości życia, godności osoby ludzkiej i prawdziwego dobra rodziny, które ma kluczowe znaczenie dla przyszłości świata i Kościoła (…).

Słowa kusiciela, jeśli jesteś Synem Bożym, dziś słyszymy w nowej wersji (…). Gdyby Jezus uległ pokusie chleba, zakryłby duchowe znaczenie cudu manny, aistotę życia sprowadziłby do wymiaru materialnegoi wpisałby się w narrację współczesnego świata, który wpycha człowieka w pułapkę miłości własnej, mówiąc o prawie do spełniania siebie, swoich przyjemności aż po zatracenie życia (…).

Zakorzeniony w miłości własnej wybujały indywidualizm wynaturza więzi rodzinne, niesie samotność, a przesadna chęć posiadania i przyjemności, rodzi nietolerancję i agresję. Blokuje wielkoduszne oddaniesiebie drugiemu Bogu i człowiekowi a w konsekwencji decyzję na założenie prawdziwej rodziny. Gdy potrzebydalszego zaspokajania miłości własnej się wyczerpią, rodzina staje się miejscem przechodnim, w którym poszukuje się coraz to większej życiowej wygody,bez odpowiedzialności za innych. W relacjach uczuciowych, osoby jak przedmioty można zastąpić, wyrzucić.Młodzi ludzie żyjąc pod presją doświadczeń niepowodzenia wielu małżeństw nie zakładająrodziny (…). Życie ludzkie wyrwane z rodziny i oddzielone od rodzicielstwa stało się czymś co można tworzyć i niszczyć. Popadamy w grzech usiłowania zastąpienia Stwórcy. Wezwany do strzeżenia naszego człowieczeństwa, przez akceptowanie i respektowanie go takim jakim zostało stworzone, Kościół głosi słowo prawdy i nadziei.

Ukazać wartość małżeństwa i rodziny chrześcijańskiejjest jedyną odpowiedzią na poszukiwania przenikające ludzkie istnienie, w które wmieszał się szatan.

 

Intencja: O trwanie przy Bogu i Kościele naszych rodzin w czasie prób i kryzysów

 

Można odmówić Litanię do Świętej Rodziny (tekst na końcu Nowenny)

 

Modlitwa papieża Franciszka do Świętej Rodziny

 

Jezu, Maryjo i Józefie, w was kontemplujemy blask prawdziwej miłości,

do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskiem

komunii i Wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami

Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.

ŚwiętaRodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach

 nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został

zraniony albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu, przywróć wszystkim świadomość sakralnego

i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania!

Amen.

Dzień V- 26 czerwca

Sumienie rodzin (Mt 5,27-37)

 

Małżeństwo to cenny znak, bo kiedy mężczyzna i kobieta zawierają sakrament małżeństwa, Bóg niejako „odzwierciedla się” w nich, nadaje im własne rysy i niezatarty charakter swojej miłości. Małżeństwo jest ikoną miłości Boga do nas (AL 121).

Papież Franciszek nawiązując dotrudnej sytuacji współczesnej rodziny chrześcijańskiej wskazuje na głos sumienia,jako głos samego Jezusa. Przypomina, że Jezus niezmiennie oczekuje od nas odpowiedzialnego wysiłku w przedstawieniu motywacji naszego wyboru opowiedzenia się za małżeństwem i rodziną, by stawało się świadectwempierwotnego zamysłu Boga i pomogło ludziom odpowiedzieć na łaskę, jaką Bóg daje.

Sumienia rodzin chrześcijańskich kształtować się powinny w mocy łask otrzymywanych w sakramentach pojednania i Eucharystii, w medytacji Słowa Bożego i na modlitwie. Jedynie dzięki tej nadprzyrodzonej mocyprzyjmowanej z pokorą potrafimy sobie radzić z wyzwaniami świata wobec małżeństwa i rodziny. Mamy wpisać się w świadectwa małżeństw, które nie tylko przetrwały próbę czasu, ale rozwijają się przez pogłębianie wymagań Ewangelii. Niestety wielu ludzi nie dostrzega już, że orędzie Kościoła o małżeństwie i rodzinie odzwierciedla nauczanie i postawy Jezusa (…)..

Szatan bowiem jest mistrzem zakłamania i jak uczy życie potrafi przekonać, że nawet sakramentalne tak, staje się nie. To dramat sumienia, które odrzuca miłość Boga, a wybiera miłość siebie.Skoro grzech tak głęboko przeniknął w struktury dzisiejszego świata i często nie pozwala rodzinie na pełne urzeczywistnienie siebie i swoich podstawowych praw konieczny jest powrót do sakramentu pojednania i pokuty. To zaniechanie tego sakramentu w Kościele zapoczątkowało degradację sumienia i podatność na grzech, a tym samym dało początek rozpadu rodziny.

 

Intencja: Aby nasze rodziny były wspólnotami, w których będziemy wychowywać ludzi sumienia

 

Można odmówić Litanię do Świętej Rodziny (tekst na końcu Nowenny)

 

Modlitwa papieża Franciszka do Świętej Rodziny

 

Jezu, Maryjo i Józefie, w was kontemplujemy blask prawdziwej miłości,

do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskiem

komunii i Wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami

Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.

ŚwiętaRodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach

 nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został

zraniony albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu, przywróć wszystkim świadomość sakralnego

i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania!

Amen.

 

 

 

 

 

Dzień VI- 27 czerwca

Ufność w Bogu (Mt 6,19-34)

 

To „tak” oznacza powiedzenie drugiej osobie, że zawsze może ufać, iż nie zostanie porzucona, jeśli utraci atrakcyjność, jeśli będzie miała trudności lub gdy pojawią się nowe okazje przyjemności czy egoistycznych interesów” (AL 132).

Kiedy Jezus zagubił się i Maryja z Józefem odnaleźli Go w świątyni, usłyszeli odpowiedź: czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co jest mego Ojca? Być na ziemi w sprawach Ojca, to także nasze powołanie. A sprawą Ojca jest objawiać Miłość. Postawata wymaga czujności,by nie ulec pokusie zerwania przymierza, dokonując błędnych wyborów. Chodzi o całkowity dar z siebie. Jeżeli człowiek zastrzega coś sobie lub rezerwuje możliwość zmiany decyzji w przyszłości już tym samym nie oddaje się całkowicie w sakramencie małżeństwa. Małżonkowie we wzajemnym oddaniu, na drodze wyrzeczenia, na fundamencie zjednoczenia z Jezusem zakładają rodzinę, przyjmują potomstwo, troszczą się, gdy jest taka potrzeba o schorowanych, lub w podeszłym wieku rodziców (…). Papież zachęca też, by wnikać we wszystkie wydarzenia związane z dzieciństwem Jezusa i Jego życiem publicznym, które rozpoczął od cudu w Kanie Galilejskiej, ratując nowożeńców. Prosi, by zaglądnąć do domu przyjaciół z Betanii, domów celników i faryzeuszy, z uwagą uczestniczyć spotkaniach z ludźmi na drogach i w świątyni, gdyJezus nauczał i czynił znaki miłosierdzia, przywracał do prawdziwego życia, jak w spotkaniu z Zacheuszem w Jerycho, czy niewiastą samarytańską przy studni jakubowej (…).

Jezus nauczał dorosłych, którzy chodzili za Nim, by Go słuchać całymi rodzinami (…).

Troską więc każdej rodziny chrześcijańskiej jest czujność, by to co w niej się myśli, mówi i czyni dokonywało się na Bożą Chwałę. Rodzina jako kościół domowy przechowuje swój najdroższy skarb. Jest nim Miłość Boga, wiara w Jezusa, nadzieja zmartwychwstania i życie w Duch Świętym. Duch daje nowe serce. Uzdalnia mężczyznę i kobietę do miłowania, jak Chrystus nas umiłował, do końca (…).To ważne, by w wyrażaniu miłości nie zagubić się w zbytnich troskach, zapominając o Królestwie Bożym. Znakami są wierność modlitwie i Eucharystii,przeżywanieczasu świąt i niedziel, wtajemniczenie dzieci w życie sakramentalne i troska o naukę religii.

 

Intencja: Aby nasze rodziny umiały dokonywać właściwych wyborów, które będą nas prowadziły do życia wiecznego z Bogiem

 

Można odmówić Litanię do Świętej Rodziny (tekst na końcu Nowenny)

 

Modlitwa papieża Franciszka do Świętej Rodziny

 

Jezu, Maryjo i Józefie, w was kontemplujemy blask prawdziwej miłości,

do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskiem

komunii i Wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami

Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.

ŚwiętaRodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach

 nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został

zraniony albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu, przywróć wszystkim świadomość sakralnego

i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania!

Amen.

 

Dzień VII- 28 czerwca

Dom zbudowany na skale Miłości (Mt 7,13-29)

 

Wiara jest darem Boga, otrzymanym na chrzcie, a nie wynikiem działania człowieka, lecz rodzice są narzędziami Boga, aby ona dojrzewała i rozwijała się (AL 287).

Zawierzenie Bożej Opatrzności oznacza w praktyce decyzję na podjęcie trudnej drogi naśladowania Chrystusa w realizacji przykazania miłości w duchu ośmiu błogosławieństw (…).

Wpatrzeni w obraz Świętej Rodziny odkrywamy nasz małżeński i rodzinny fundament, nasz dom zbudowany na skale niezachwianej i nieodwołalnej miłości Boga do człowieka. Ta miłość wcieliła się w Jezusie, była maleńka, jak śpiewamy w kolędzie, ale okazała moc zwyciężając zło dobrem, nie złamała trzciny nadłamanej, nie zgasiła tlejącego się knotka, przeciwnie zabłysła światłem zmartwychwstania, uleczyła złamaną grzechem naturę ludzką. W mroki cywilizacji śmierci wniosła cywilizację życia i miłości. Jej początek ukryty jest w Kościele, także w tym domowym zwanym rodziną. Trwa odwieczna walka o każde ludzkie serce, o zrozumienie czym jest prawdziwa miłość. Miłość, którą rodziny czczą i dostrzegają w Najświętszym Sercu Jezusa i Sercu Jego Niepokalanej Matki. Kto przyjmie Jezusa, jak św. Józef, zatroszczy się o miłość, a ta wypełni serce (…).

Chodzi o to by miłować miłością samego Boga. Cierpliwą, a więc nieskorą do gniewu, nie dającą się ponieść impulsom, ale stwarzającą przestrzeń dla miłosierdzia i pokuty. Życzliwą, wspaniałomyślnie czyniącą dobro, bez żądania zapłaty. Niezazdrosną, wpadającą w pułapkę pożądania osoby albo rzeczy, ciesząca się z dobra innych, uznając, że każdy ma od Boga różne dary i różne drogi życiowe. Bez poklasku i unoszenia się pychą, uznawania się za lepszego, mądrzejszego, ważniejszego, bo w życiu rodzinnym nie może dominować logika panowania, fałszywego współzawodnictwa. Uprzejmą, co nie rani arogancją, nie działa brutalnie, szorstko i z przemocą. W rodzinie musimy nauczyć się uprzejmego języka Jezusa: nie lękaj się, ufaj, wstań,i ja cię nie potępiam oraz hojności, bo darmo otrzymaliśmy, więc darmo dawajmy. To odkrycie, że do miłości bardziej należy chęć miłowania, niż bycia miłowanym, jak dostrzegamy to u matek, które bardziej starają się kochać niż być kochane. Bez przemocy związanej z widzeniem drzazgi u bliźniego i niedostrzegania belki we własnym oku (…).

Każdy dzień winien kończyć się pojednaniem, błogosławieniem w sercu i pragnieniem dobra drugiej osoby, by Bóg ją wyzwolił i uzdrowił.

 

Intencja: O dar pojednania w naszych rodzinach

 

Można odmówić Litanię do Świętej Rodziny (tekst na końcu Nowenny)

 

Modlitwa papieża Franciszka do Świętej Rodziny

 

Jezu, Maryjo i Józefie, w was kontemplujemy blask prawdziwej miłości,

do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskiem

komunii i Wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami

Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.

ŚwiętaRodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach

 nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został

zraniony albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu, przywróć wszystkim świadomość sakralnego

i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania!

Amen.

Dzień VIII- 29 czerwca

Miłość mimo wszystko (Mt 8,1-17)

 

Ideałem chrześcijańskim, zwłaszcza w rodzinie, jest miłość mimo wszystko. Czasami podziwiam na przykład postawę ludzi, którzy musieli się rozejść ze swoim małżonkiem, aby chronić się przed przemocą fizyczną, ale jednak ze względu na miłość małżeńską, która potrafi wyjść poza uczucia, byli w stanie działać na rzecz ich dobra, choć za pośrednictwem innych, w czasie choroby, cierpienia lub trudności. To także miłość ponad wszystko (AL 119).

Tajemnica ofiarnej miłości polega na tym, iż każdego dnia niezależnie od różnych uczuć, czy konfliktów utrzymuje się decyzja o miłości, przynależności i dzieleniu całego życia oraz dalszym miłowaniu siebie i przebaczaniu sobie nawzajem (…).

Proces budowania miłości ponad wszystko jest możliwy dzięki przywoływaniu Ducha Świętego. (Zob. AL 162-164). Gdy małżonkowie codziennie szukają Jego nadprzyrodzonej mocy, gdy wołają jak w chwili zaślubin, by zesłał swój ogień na ich miłość, ją przekształcał i ukierunkowywał w każdej nowej sytuacji, wtedy małżeństwo wzrasta, upodabnia się do Jezusa a rodzina staje sięświętą rodziną (…). Zawierzenie Bogu wydaje owoc miłości (…).

Moc Boża objawia się na świecie wówczas, gdy ludzie wierzą, że dla Boga wszystko jest możliwe (…).

Może trzeba nam dzisiaj najpierw pokornie poprosić Jezusa, by dotknął nas mocą łaski Ducha Świętego i odnowił wiarę w moc sakramentu małżeństwa.

 

 

Intencja: O dar Bożej miłości dla naszych rodzin

 

Można odmówić Litanię do Świętej Rodziny (tekst na końcu Nowenny)

 

Modlitwa papieża Franciszka do Świętej Rodziny

 

Jezu, Maryjo i Józefie, w was kontemplujemy blask prawdziwej miłości,

do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskiem

komunii i Wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami

Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach

 nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został

zraniony albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu, przywróć wszystkim świadomość sakralnego

i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania!

Amen.

 

 

 

 

 

 

 

Dzień IX- 30 czerwca

W życiu i misji Kościoła (Mt 9,9-17)

 

Rodzina żyje specyficzną duchowością, będąc jednocześnie Kościołem domowym i żywotną komórką, aby zmienić świat (AL 324).

Więzy, które powstają i łączą rodziny z Kościołem, tworzą z nich „kościół w miniaturze”, kościół domowy do tego stopnia, że staje się na swój sposób uczestnikiem zbawczego posłannictwa Kościoła. Małżonkowie i rodzice chrześcijańscy otrzymując miłość Chrystusa, są powołani do jej przekazywania. Wspólnota zabawiona, staje się wspólnotą zbawiającą.Będąc owocem i znakiem nadprzyrodzonej płodności Kościoła, staje się uczestnikiem macierzyństwa Kościoła (…).

Rodzina chrześcijańska powstaje z małżeństwa będącego obrazem i uczestnictwem w miłosnym przymierzu Chrystusa i Kościoła. Jako wspólnota życia i miłości w odniesieniu do Jezusa Proroka, Kapłana i Króla, jest wezwana do udziału w potrójnej misji Kościoła. Jest wspólnotą wierzącąi ewangelizującą, w dialogu z Bogiem i w służbie człowiekowi (…). Na tym fundamencie poznają i dobrowolnie przyjmują powołanie do pójścia za Chrystusem i służenia Kościołowi w małżeństwie i założonej rodzinie. W zależności od tego w jakim stopniu rodzina chrześcijańska przyjmie Ewangelię i dojrzeje we wierze, staje się wspólnotą ewangelizacyjną, dla wielu rodzin i dla otoczenia w którym żyje (…).

Kościół nigdy nie miał wątpliwości, że przyszłość ewangelizacyjna zależy przede wszystkim od Kościoła Domowego, od tego, jak każda rodzina wypełniać będzie swoje apostolskie posłannictwo (…).

Od Jezusa uczymy się delikatności w głoszeniu radosnej nowiny i stanowczości (…). Nowy człowiek, nowa rodzina i wspólnota rodzin, tworzą Kościół odrodzony mocą Ducha Świętego w Chrystusie. Wiara w Jego obecność pośród nas w Kościele niesie radość. Smutek przychodzi wtedy, kiedy opuszczamy Jezusa, gdy zaniedbuje się pogłębianie wiary przez jej przekazywanie, dzielenie z najbliższymi, albo przez uleganie pokusie, by przyjąć nowość życia, w przekonaniu, że nowe da się pogodzić z dawnym stylem życia. Bożego planu zbawienia nie można łączyć z postępowaniem opartym na starych zasadach (…).

Niech Boże miłosierdzie dotknie na nowo z mocą nasze rodziny, byśmy potrafili z mocą głosić je światu w misji Kościoła,wspierając się wzajemnie.

 

Intencja: Aby każda rodzina odnalazła swoje miejsce w Kościele i zachowała skarb wiary

 

Można odmówić Litanię do Świętej Rodziny (tekst na końcu Nowenny)

 

Modlitwa papieża Franciszka do Świętej Rodziny

 

Jezu, Maryjo i Józefie, w was kontemplujemy blask prawdziwej miłości,

do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskiem

komunii i Wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami

Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.

ŚwiętaRodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach

 nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został

zraniony albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu, przywróć wszystkim świadomość sakralnego

i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania!

Amen.

Litania do Świętej Rodziny

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże –
Święta Trójco Jedyny Boże –
Jezu, Zbawicielu świata –
Jezu, Synu Maryi i nasz Bracie umiłowany –
Jezu, skarbie Świętej Rodziny –
Święta Maryjo, Królowo nieba – módl się za nami.
Święta Maryjo, Matko Jezusa i nasza ukochana Matko –
Święta Maryjo, ozdobo i radości Świętej Rodziny –
Święty Józefie, Ojcze – żywicielu Jezusa –
Święty Józefie, czysty Oblubieńcze Maryi –
Święty Józefie, przewodniku i podporo Świętej Rodziny –
Święta Rodzino, pod której opiekę poświęciliśmy się Bogu – bądź zawsze z nami.
Święta Rodzino, którą obraliśmy sobie za wzór –
Święta Rodzino, umiłowana przezOjca Niebieskiego –
Święta Rodzino, prowadzona przez Ducha Świętego –
Święta Rodzino, uświęcona obecnością Jezusa –
Święta Rodzino, jaśniejąca w oczach Boga –
Święta Rodzino, postrachu piekła –
Święta Rodzino, przybytku wszelkich cnót –
Święta Rodzino, świątynio Bóstwa –
Święta Rodzino, Tabernakulum Boga żywego –
Święta Rodzino, ukryta i nieznana na ziemi –
Święta Rodzino, uboga i pracowita –
Święta Rodzino, pokorna i pokutująca –
Święta Rodzino, wzorze cierpliwości i wyrzeczenia –
Święta Rodzino, chwalebna w utrapieniach –
Święta Rodzino, uczczona przez pasterzy –
Święta Rodzino, uwielbiona przez Mędrców –
Święta Rodzino, prześladowana przez Heroda –
Święta Rodzino, uciekająca do Egiptu –
Święta Rodzino, Zachwycie Patriarchów –
Święta Rodzino, przykładzie wszystkich cnót –
Święta Rodzino, czczona przez Aniołów –
Święta Rodzino, wzorze wszystkich świętych
Święta Rodzino, ozdobo nieba –
Bądź nam łaskawa – prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Bądź nam pomocą we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i ciała –
Bądź nam obroną przeciwko złu, które nas przygniata –
Bądź nam siłą w walkach i próbach –
Bądź nam obroną przeciw atakom nieprzyjaciela naszego zbawienia –
Bądź nam nadzieją w tym życiu i pociechą w godzinie śmierci –
Wspomagaj swą potężną mocą tych, którzy Cię wzywają z prawdziwą ufnością –
Bądź Pośredniczką tych, którzy umierają w Panu i Orędowniczką grzeszników –
Bądź wybawieniem dusz czyśćcowych i zbawieniem ufających Tobie –
Bądź podporą dla słabych i zachętą dla niedoskonałych –
Bądź zawsze Opiekunką naszego Stowarzyszenia –

Bądź zawsze zwierciadłem sprawiedliwych i skarbem wiernych –
Bądź zawsze pociechą dla uciśnionych i wsparciem dla prawdziwych chrześcijan –
Bądź zawsze podporą i obroną dla tych, którzy się Tobie poświęcili –
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 

  1. Święta Rodzino, bądź uwielbiona przez wszystkie wieki
    W. I króluj na zawsze we wszystkich sercach.

 

Módlmy się:

Boski Zbawicielu, błogosław wszystkie nasze dzieła; wynagródź w sposób godny Ciebie wszystkich ich dobroczyńców i tych, którzy się przyczyniają do ich wzrostu. Użycz pokoju i wiecznego spoczynku naszym braciom i siostrom zmarłym w Stowarzyszeniu. Twoim sługom i służebnicom żyjącym na tej ziemi, udziel wszelkich potrzebnych łask, aby grzeszni się nawracali, sprawiedliwi uświęcali, a Święta Rodzina rosła ku Twojej chwale; ażebyś był znany i wysławiany przez wszystkie wieki wraz z Maryją i Józefem i abyś panował we wszystkich sercach; Ty, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.